POUHÝCH 18 KČ DENNĚ DÁ HAITSKÝM DĚTEM VZDĚLÁNÍ

Projekt Adopce na dálku umožňuje dětem získat bezplatně vzdělání. Do projektu jsou zařazeny děti z nejchudších rodin, které z finančních důvodů nemohou školu navštěvovat. Roční částka příspěvku pro jedno haitské dítě je 6 500 Kč. Zahrnuje placení školného, školních pomůcek, povinnou školní uniformu, minimálně jedno teplé jídlo denně a příspěvek na platy učitelů. V rámci projektu Adopce na dálku můžete s podporovaným dítětem pravidelně komunikovat. Každý rok od dítěte obdržíte dopis či obrázek, fotku a vysvědčení.

Díky projektu se daří udržet v provozu tři školy a zprostředkovat vzdělání celkem 500 dětem ročně. Program realizujeme ve třech partnerských školách – Baie de Henne, Gonaïves a v Roche-à-Bateau. Zajištění vzdělání dětem v jedné z nejchudších zemí světa s více jak 50% negramotností dává dětem naději na lepší život.

JAK ADOPCE POMÁHÁ

 • VZDĚLÁNÍ – nejchudší děti mohou pravidelně chodit do školy
 • UNIFORMA – každý rok děti dostanou uniformu, která je povinná pro školní docházku
 • JÍDLO – jedno teplé jídlo ve škole je často jediným jídlem dne
 • ŠKOLNÍ POMŮCKY – učebnice a další školní pomůcky zlepšují výuku a rozvíjí dětskou představivost
 • ZDRAVÍ – pravidelná zdravotní péče předchází úmrtím
 • HRY – díky sportovním aktivitám si děti rozvíjejí týmového ducha a pohybové dovednosti

KDO SE MŮŽE STÁT "ADOPTIVNÍM RODIČEM"

 • JEDNOTLIVEC
 • RODINA
 • FARNOST
 • ŠKOLA NEBO TŘÍDA
 • INSTITUCE NEBO FIRMA
 • OBEC

JAK ADOPCE FUNGUJE

POKUD JIŽ MÁM ADOPCI

Adoptivním rodičům, kterým již byla založena Adopce na dálku konkrétního dítěte, přijdou společně se smlouvou také přihlašovací údaje do naší online databáze, ve které najdou nejen základní informace o dítěti, ale každý rok po uskutečněné misi na Haiti také jeho aktuální fotografii, obrázek či dopis od něj a na konci školního roku také vysvědčení.

Příběh - Miguelson

Miguelson z Gonaïves živořil se svými rodiči a třemi sourozenci. Přebývali pod igelitovým přístřeškem poblíž velkého potrubí na odpadní vody. Jeho otec málem přišel při nehodě o nohu, byl nemocný a žebral před katedrálou. Jednou jej neprávem obvinili z krádeže a on skončil ve vězení. Po roce se jej podařilo sestrám z centra sv. Josefa dostat ven. Rodina je opět pohromadě. Sestry navíc pronajaly rodině malý domek. Miguelson může díky projektu Adopce na dálku chodit do školy, kde dostane každý den i teplé jídlo. Stejně tak jeho další dva sourozenci. A ten třetí – nejmladší navštěvuje s matkou nutriční oddělení pro děti trpící hladem.