POUHÝCH 18 KČ DENNĚ DÁ HAITSKÝM DĚTEM VZDĚLÁNÍ

Projekt Adopce na dálku umožňuje dětem získat bezplatně vzdělání. Do projektu jsou zařazeny děti z nejchudších rodin, které z finančních důvodů nemohou školu navštěvovat. Roční částka příspěvku pro jedno haitské dítě je 6 500 Kč. Zahrnuje placení školného, školních pomůcek, povinnou školní uniformu, minimálně jedno teplé jídlo denně a příspěvek na platy učitelů. V rámci projektu Adopce na dálku můžete s podporovaným dítětem pravidelně komunikovat. Každý rok od dítěte obdržíte dopis či obrázek, fotku a vysvědčení.

Díky projektu se daří udržet v provozu tři školy a zprostředkovat vzdělání celkem 500 dětem ročně. Program realizujeme ve třech partnerských školách – Baie de Henne, Gonaïves a v Roche-à-Bateau. Zajištění vzdělání dětem v jedné z nejchudších zemí světa s více jak 50% negramotností dává dětem naději na lepší život.

JAK ADOPCE POMÁHÁ

 • VZDĚLÁNÍ – nejchudší děti mohou pravidelně chodit do školy
 • UNIFORMA – každý rok děti dostanou uniformu, která je povinná pro školní docházku
 • JÍDLO – jedno teplé jídlo ve škole je často jediným jídlem dne
 • ŠKOLNÍ POMŮCKY – učebnice a další školní pomůcky zlepšují výuku a rozvíjí dětskou představivost
 • ZDRAVÍ – pravidelná zdravotní péče předchází úmrtím
 • HRY – díky sportovním aktivitám si děti rozvíjejí týmového ducha a pohybové dovednosti

KDO SE MŮŽE STÁT "ADOPTIVNÍM RODIČEM"

 • JEDNOTLIVEC
 • RODINA
 • FARNOST
 • ŠKOLA NEBO TŘÍDA
 • INSTITUCE NEBO FIRMA
 • OBEC

JAK ADOPCE FUNGUJE

Příběh - Miguelson

Miguelson z Gonaïves živořil se svými rodiči a třemi sourozenci. Přebývali pod igelitovým přístřeškem poblíž velkého potrubí na odpadní vody. Jeho otec málem přišel při nehodě o nohu, byl nemocný a žebral před katedrálou. Jednou jej neprávem obvinili z krádeže a on skončil ve vězení. Po roce se jej podařilo sestrám z centra sv. Josefa dostat ven. Rodina je opět pohromadě. Sestry navíc pronajaly rodině malý domek. Miguelson může díky projektu Adopce na dálku chodit do školy, kde dostane každý den i teplé jídlo. Stejně tak jeho další dva sourozenci. A ten třetí – nejmladší navštěvuje s matkou nutriční oddělení pro děti trpící hladem.