Chci adoptovat na dálku

  dívkuchlapcevýběr nechávám na Vás

  ročně (minimální částka 6 500 Kč)půlročně (minimální částka 3 250 Kč)čtvrtletně (minimální částka 1 625 Kč)měsíčně (minimální částka 542 Kč)

  e-mailempoštou

  složenkoubankovním převodemv hotovosti

  od rodiny/přátelz rádiaz televizez tiskuz webuz facebooku

  Potřebuji potvrzení pro daňové účely o poskytnutých darech

  *

  Beru na vědomíInformace o zpracování osobních údajů a přijímám Podmínky využití Portálu pro dárce projektu “Adopce na dálku na Haiti“ (obchodní podmínky)

  ×
  Arcidiecézní charita Olomouc, IČO 439 62 726, se sídlem Křížkovského 505/6, 779 00 Olomouc, zapsaná v rejstříku Ministerstva kultury, ev. č. 8/1-02-704/1996 (dále jen „správce“) bude zpracovávat osobní údaje vyplněné ve formuláři pro účely uzavření darovací smlouvy, administrace daru, zařazení dárce do evidence dárců, vedení účetnictví, vystavení potvrzení o daru a umožnění výkonu práv dárců spojených s jejich darem. Titulem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrana oprávněných zájmů správce spočívajících v zajištění informací o dárcích. Na základě oprávněného zájmu může správce oslovit dárce s nabídkou na pokračování smluvního vztahu a nabídkou dalších služeb správce a to formou přímého marketingu. Máte možnost kdykoli takovýto odběr odhlásit. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát. Pověřence je možné kontaktovat na tel. čísle +420 703 142 855 nebo na e-mailové adrese gdpr@jakubkriz.cz. Kompletní informace o zpracování osobních údajů najdete také na webové stránce https://haiti.cz/ochrana-osobnich-udaju/ a v sekci Důležité v Portálu pro dárce, do kterého obdržíte přístup po uzavření smlouvy. Při zpracování osobních údajů využívá správce služeb zpracovatele, kterým je WEDOS Internet, a.s., IČ 28115708, se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou: B / 1886.

  Souhlasím se zasíláním informací a nabídek účasti na humanitární a rozvojové pomoci. Svůj souhlas se zasíláním informací mohu kdykoli odvolat.

  [recaptcha]