Chudoba, negramotnost, hlad, nezaměstnanost, nedostatečná zdravotní péče, špatná infrastruktura. Těmito slovy lidé na Haiti nejčastěji popisují svoji zemi a nejvážnější problémy, kterým musí denně čelit. Kde nefunguje vláda ani sociální systém, tam jsou odkázáni sami na sebe. Komunita je na Haiti silnou společenskou jednotkou.

Od roku 2005 pracujeme s komunitou v Baie de Henne, která je geograficky izolovaná od zbytku země. Od roku 2009 pak s lidmi z chudých čtvrtí města Gonaïves a z odříznutou jihozápadní vesnicí Roche-à-Bateau.

Učíme místní obyvatele řemeslům, aby se byli schopni uživit. Podílíme se na opravě jejich obydlí, aby mohli vést vlastní domácnost. V odlehlých oblastech zajišťujeme základní zdravotní péči. V případě katastrof poskytujeme přístup k potravinám a pitné vodě. Spolu s podporou vzdělávání podporujeme lidskou důstojnost.

VÝUKA ŘEMESEL, OPRAVA OBYDLÍ, ZDRAVOTNÍ PÉČE, POMOC PŘI KATASTROFÁCH

Číslo účtu: 43-9935450227/0100
VS: 99999
Darujte příležitost ke změně.

Příběh - Christella

Chris z Baie de Henne je duševně nemocná a v dospívání ochrnula. Živila se pomocnými pracemi za trochu jídla pro sebe a svého synka. Na Haiti propukla epidemie cholery a její muž tak umřel. Chris zůstala sama na malého syna a dceru. Upoutaná na invalidní vozík věděla, že dvě děti sama neuživí. Dcerku si vzali k sobě příbuzní zesnulého muže. Syn odešel k cizím lidem jako pomocná síla. Živořící a zoufalá Chris přišla o jediné své bohatství – milující děti. V tíživé situaci jí pomohl misionář Roman Musil. Syna objevil v pět hodin vzdáleném městě, kde přežíval v drsných podmínkách. Nakonec se jej podařilo z novodobého otroctví vysvobodit. Také dcerka se vrátila zpět k matce, přestože jí v tom její příbuzní dlouho bránili. Rodina je znovu pohromadě. Pomáháme jí dále.

 

Příběh - Rennard

Palmy zlámané jako sirky, vyvrácené sloupy elektrického vedení, cesty zatarasené spadenými kameny a obydlí bez střech či zdí. Haiti se přehnal hurikán Matthew. Zatočil i se životem sedmatřicetiletého Rennarda, který se ženou a pěti dětmi bydlí ve vesnici Coteaux. Z domku z betonových cihel zbyla jediná místnost. Chybí i střecha. Domácí zvířectvo – kachny, koza, kuřata a osel – vše zahynulo. Rodina zůstala bez obživy a na opravu obydlí neměla peníze. Bezprostředně po hurikánu přijíždíme na místo a pomáháme Rennardovi i dalším rodinám zabezpečit základní životní potřeby.