Chudoba, negramotnost, hlad, nezaměstnanost, nedostatečná zdravotní péče, špatná infrastruktura. Těmito slovy lidé na Haiti nejčastěji popisují svoji zemi a nejvážnější problémy, kterým musí denně čelit. Kde nefunguje vláda a žádný sociální systém, tam jsou odkázáni sami na sebe, na svou rodinu či lidi kolem sebe – komunitu. Komunita je na Haiti silnou společenskou jednotkou. Lidé ve vesnici se ujímají sirotků, starších, nemocných a postižených, i když i oni sami trpí nedostatkem. Od roku 2005 pracujeme s komunitou v Baie de Henne, která je geograficky izolovaná od zbytku země, a také s lidmi ze slumové oblasti ve městě Gonaives. Haiťané čelí každý den nesnázím nejchudší země západní polokoule, avšak jsou způsoby, kterými jim můžeme pomoci k důstojnému životu či dát příležitost ke změně.

Učíme místní obyvatele řemeslům, aby se byli schopni uživit, podílíme se na opravě jejich obydlí. V odlehlých oblastech zajišťujeme základní zdravotní péči, v případě katastrof poskytujeme přístup k potravinám a pitné vodě. Spolu s podporou vzdělávání podporujeme lidskou důstojnost.

VÝUKA ŘEMESEL, OPRAVA OBYDLÍ, ZDRAVOTNÍ PÉČE, POMOC PŘI KATASTROFÁCH

Číslo účtu: 43-9935450227/0100
VS: 99999
Darujte příležitost ke změně.

Příběh - Christella

Chris z Baie de Henne je duševně nemocná a v dospívání ochrnula. Živila se pomocnými pracemi za trochu jídla pro sebe a svého synka. Na Haiti propukla epidemie cholery a její muž tak umřel. Chris zůstala sama na malého syna a dceru. Upoutaná na invalidní vozík věděla, že dvě děti sama neuživí. Dcerku si vzali k sobě příbuzní zesnulého muže. Syn odešel k cizím lidem jako pomocná síla. Živořící a zoufalá Chris přišla o jediné své bohatství – milující děti. V tíživé situaci jí pomohl misionář Roman Musil. Syna objevil v pět hodin vzdáleném městě, kde přežíval v drsných podmínkách. Nakonec se jej podařilo z novodobého otroctví vysvobodit. Také dcerka se vrátila zpět k matce, přestože jí v tom její příbuzní dlouho bránili. Rodina je znovu pohromadě. Pomáháme jí dále.

 

Příběh - Rennard

Palmy zlámané jako sirky, vyvrácené sloupy elektrického vedení, cesty zatarasené spadenými kameny a obydlí bez střech či zdí. Haiti se přehnal hurikán Matthew. Zatočil i se životem sedmatřicetiletého Rennarda, který se ženou a pěti dětmi bydlí ve vesnici Coteaux. Z domku z betonových cihel zbyla jediná místnost. Chybí i střecha. Domácí zvířectvo – kachny, koza, kuřata a osel – vše zahynulo. Rodina zůstala bez obživy a na opravu obydlí neměla peníze. Bezprostředně po hurikánu přijíždíme na místo a pomáháme Rennardovi i dalším rodinám zabezpečit základní životní potřeby.