OBCHODNÍ PODMÍNKY HAITI.CZ

Provozovatel stránek www.haiti.cz a projektu „Dárek pro Haiti“:

Arcidiecézní charita Olomouc
Křížkovského 6
779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 229 380
E-mail pro sdělení ohledně „Dárek pro Haiti“: haiti@acho.charita.cz
IČO: 43962726
Bankovní účet pro platbu za „Dárek pro Haiti“: 43-9935450227/0100

 

Kdo jsou naši zákazníci

„Dárek pro Haiti“ si mohou objednat právnické i fyzické osoby.

 

Ceny „Dárků pro Haiti“

Ceny „Dárků pro Haiti“ jsou uvedeny přímo v nabídce u jednotlivých typů zboží. Objednáním „Dárku pro Haiti“ přispíváte do veřejné sbírky na číslo účtu 43-9935450227/0100. Veřejná sbírka byla osvědčena Krajským úřadem Olomouckého kraje pod č. j. KÚOK/29852/2016/OE/400 za účelem získání peněžních prostředků pro podporu a realizaci projektů na Haiti.

„Dárky pro Haiti“ jsou nabízeny v cenách stanovených Arcidiecézní charitou Olomouc (ACHO) podle hodnoty, za kterou je ACHO pořizuje pro své programy s cílem pomoci lidem na Haiti.

 

Objednání a zpracování objednávky, certifikáty

Objednávky přijímáme přímo prostřednictvím internetu, e-mailem, popř. poštou. Doba potřebná pro administrativní zpracování objednávky může činit 1 – 5 pracovních dnů. K „Dárkům pro Haiti“ nabízíme možnost vystavení certifikátu v elektronické nebo tištěné formě. Tyto certifikáty Vám budou doručeny nejpozději do 14 dnů po připsání platby na náš účet.

Certifikát lze odebrat osobně, avšak pouze v případě platby v hotovosti na sekretariátu Arcidiecézní charity Olomouc, Křížkovského 6, 779 00 Olomouc.

 

Potvrzení o daru

Poskytnutím příspěvku do sbírky formou „Dárek pro Haiti“ je dárci umožněno odečíst si hodnotu daru od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Potvrzení o daru vydá ACHO na vyžádání u paní Jitky Sogelové, email: jitka.sogelova@acho.charita.cz, tel: 581 115 208.

 

Reklamace

ACHO vyřizuje reklamace týkající se druhu nebo počtu zaslaných certifikátů, jejich provedení nebo jejich nezaslání. V případě poškození tištěného certifikátu, např. v důsledku nevhodné manipulace při dopravě, lze certifikát po dohodě vyměnit.

V případě nedoručení elektronického certifikátu z důvodu špatně zadané elektronické adresy dárce může požádat o zaslání na adresu novou. ACHO se pokusí vyhovět a odeslat email znovu. Pokud dárce k určenému času elektronický certifikát neobdrží, může požádat o opětovné zaslání.

 

Platba

Po odeslání objednávky má dárce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Dárce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu.
Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGatePayments a.s. ACHO expeduje zboží po přijetí potvrzení o úhradě.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává dárci souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které dárce uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 

Ochrana Vašich osobních údajů

S osobními údaji poskytnutými v rámci objednávky bude nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb a v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). Více o ochraně osobních údajů zde.