Haiti je nejchudší zemí západní polokoule. Rozkládá se v srdci Karibského moře a dělí se o jeden ostrov s Dominikánskou republikou. Do povědomí veřejnosti se dostává v souvislosti s politickou nestabilitou, přírodními katastrofami nebo obrovskou chudobou. Svými problémy a stupněm rozvoje se podobá spíše státům v subsaharské Africe.

OBYVATELSTVO

Jedenáctimilionová populace kopíruje rozložení, jako tomu bylo během francouzské koloniální správy 95 % černoši, 5 % běloši a mulati.

 

CHUDOBA

Více než 70 % obyvatel Haiti žije pod hranicí chudoby, tedy s pouhými 2 dolary na den.

 

ROZLOHA

Haiti se svou rozlohou podobá naší Moravě a Slezsku. Má 27 750 km2.

 

LESY

Haiti je jedna z nejodlesněnějších zemí světa. V současné době má pouze 2 % lesů a nenajdete tam žádný souvislý les ani háj.

 

ZEMĚDĚLSTVÍ

Suché podnebí s občasnými dešti nepřeje haitským zemědělcům. Přesto 2/3 populace pracují v zemědělství, aby si vypěstovali potraviny pro svou vlastní obživu.

 

VODA

Vzácný přírodní zdroj, kterého lidé nemají nazbyt. Na Haiti nemá přes 40 % obyvatel přístup k pitné vodě a 70 % k sanitačním zařízením.

 

NÁBOŽENSTVÍ

Haiťané jsou velmi religiózní národ. Více než 96 % lidí vyznává křesťanské náboženství. Všichni jsou vyznavači voodoo.

 

VZDĚLÁNÍ

Každý druhý na Haiti neumí číst ani psát. Státní školství prakticky nefunguje.

 

ZDRAVOTNICTVÍ

Den cesty k lékaři a smrt na banální nemoci. Každodenní realita obyčejných lidí na Haiti.

 

PAMÁTKY

Haiti přes veškerou bídu a chudobu skrývá mnoho krás – stará koloniální města, azurové moře, písečné pláže, ve skalách skryté vodopády, torza paláců…