Za peníze si zdraví nelze koupit, ale díky drobným financím je možné přispět na prevenci nemocí, které se nejčastěji objevují u dětí a jimž lze předcházet. Nedostatek vitamínů, začervení, průjmy a kožní onemocnění snižují lidem věk dožití na šedesát let. Zdravotní zařízení na Haiti nejsou vždy snadno dostupná a pacienti z venkova musejí za nejbližším lékaře cestovat třeba jednu i dvě hodiny. Díky výtěžku z kampaně Na zdraví Haiti zprostředkujeme zdravotnickou péči a léky dětem i seniorům.

Cíl

Záměrem kampaně je získat finanční prostředky na zajištění zdravotní péče pro lidi v těch nejodlehlejších oblastech Haiti a zejména pak pro děti. Díky získaným finančním prostředkům můžeme darovat potřebné léky a zajistit odborné lékařské prohlídky. Na základě poskytnuté zdravotní péče se děti lépe koncentrují při výuce a snižuje se počet jejich absencí ve škole.

Průběh

Na zdraví Haiti probíhá každoročně během měsíce srpna.

V Olomouci

Kampaň se koná ve vybraných restauracích a kavárnách, kde je vybraný jeden nápoj nebo produkt, ze kterého bude na sbírku odvedeno 8 % z ceny. V některých z nich je také umístěna pokladnička, do které je možné přispívat. Celkovou sumu pak formou darovací smlouvy jednotlivé podniky věnují na podporu zdravotní péče na Haiti.

Spolupracovníky kampaně jsou: Bistrá kráva, Café Na cucky, Café Restaurant Caesar, Café Trieste, Coffee Library, Na břehu Rhôny, Kikafe, U Kristýna.

Online

V roce 2021 bude možné se do kampaně zapojit i online. Speciální péči bychom totiž chtěli věnovat paní Christelle a jejím dětem z vesničky Baie de Henne na severozápadním pobřeží Haiti. Chris je duševně nemocná a v dospívání ochrnula. Živila se pomocnými pracemi za trochu jídla pro sebe a svého synka. Na Haiti propukla epidemie cholery a její muž tak umřel. Chris zůstala sama na malého syna a dceru. Upoutaná na invalidní vozík věděla, že dvě děti sama neuživí. Dcerku si vzali k sobě příbuzní zesnulého muže. Syn odešel k cizím lidem jako pomocná síla. Živořící a zoufalá Chris přišla o jediné své bohatství – milující děti. V tíživé situaci jí pomohl misionář Roman Musil. Syna objevil v pět hodin vzdáleném městě, kde přežíval v drsných podmínkách. Nakonec se jej podařilo z novodobého otroctví vysvobodit. Také dcerka se vrátila zpět k matce, přestože jí v tom její příbuzní dlouho bránili. Rodina je znovu pohromadě a my jim chceme být oporou i nadále.

Přispět lze přes crowdfundingovou platformu PenizeProProjekt.

Výtěžek kampaně v minulých letech

2015     16 700 Kč

2016     20 485 Kč

2017     20 880 Kč

2018     25 616 Kč

2019     23 295 Kč

2020     11 600 Kč

Chcete se i Vy se svým podnikem zapojit do kampaně? Napište nám na haiti@acho.charita.cz.