0600
3 srpna

600 př. n. l. INDIÁNI

Ostrov Hispaniolu osídlila skupina arawackých indiánů zvaných Tainos, kteří na ostrově žili až do konce 15. století.
1492
3 srpna

KOLUMBUS

Kryštof Kolumbus při své první plavbě zakotvil na svátek svatého Mikuláše na ostrově Hispaniola v zátoce Mole Saint Nicolas.
1625
3 srpna

PIRÁTI

Francouzští bukanýři, později nazýváni piráti, osídlili ostrov Tortuga, aby okupovali španělské a anglické lodě plující v Karibském moři.
1697
3 srpna

DĚLENÍ

Španělsko postoupilo západní třetinu ostrova Francouzskému království, čímž vznikla nejlukrativnější kolonie.
1767
3 srpna

CUKR

Haiti se díky pěstování cukrové třtiny stalo hlavním dodavatelem cukru do Evropy a tím také nejbohatší francouzskou kolonií 18. století.
1802
3 srpna

NAPOLEON

Napoleon Bonaparte vyslal na Haiti přes 40 000 francouzských vojáků, aby uklidnil narůstající vzpouru otroků. Většina vojáků podlehla žluté zimnici a nepodařilo se jim zabránit revoluci.
1804
3 srpna

PRVENSTVÍ

Černí otroci vyhlásili nezávislost na Francii. Vznikla tak první černošská republika na západní polokouli s arawackým názvem Haiti (hornatá země).
1915
3 srpna

OKUPACE

Americký prezident Woodrow Wilson dal svolení k intervenci na Haiti. Hlavním cílem bylo stabilizovat zemi.
1934
3 srpna

DRUHÁ NEZÁVISLOST

Po 19 letech okupace američtí vojáci opustili Haiti. Země však po jejich odchodu znovu upadla do chaosu a nestability.
1957
3 srpna

DIKTATURA

Prezidentské volby vyhrál François Duvalier, později přezdívaný Papa Doc. Z plachého a laskavého lékaře se stal nejbrutálnějším haitských diktátorem likvidujícím mulaty, duchovenstvo a všechny své odpůrce.
1971
3 srpna

NÁSTUPCE

Po smrti nejkrutějšího diktátora do prezidentského křesla usedl jeho syn Jean Claude Duvalier, nazývaný Baby Doc. Jean Claude kráčel ve šlépějích svého otce.
1986
3 srpna

EXIL

Nespokojenost obyvatelstva vedla k pádu režimu a odchodu Baby Docka do exilu ve Francii, odkud se vrátil na Haiti v roce 2011. Roku 2014 zemřel na zástavu srdce v hlavním městě Port-au-Prince.
1991
3 srpna

DEMOKRACIE

Vítězem prvních demokratických voleb se stal charismatický kněz Jean Bertrand Aristide, který zvítězil díky velké podpoře nejchudších obyvatel. Bohatí elita ho však brzy po nastoupení do úřadu svrhla. Zpět do úřadu se vrátil až v roce 1994.
2002
3 srpna

MISIONÁŘ

Český misionář Roman Musil začal působit na Haiti ve vesnici Baie de Henne na severozápadě Haiti.
2005
3 srpna

CHARITA

Arcidiecézní charita Olomouc zahájila svou činnost na Haiti. Nejprve ve vesnici Baie de Henne, později její pomoc směřovala i do dalších oblastí.
2010
3 srpna

ZEMETŘESENÍ

Velké zemětřesení zasáhlo hlavní město Port-au-Prince a jeho okolí. Tato katastrofa po sobě zanechala více než 200 000 obětí, přes 1 milion zraněných a naprosto zdevastované hlavní město.
2016
3 srpna

HURIKÁN

V říjnu udeřil na Haiti hurikán Matthew, který zasáhl 2,5 milionu lidí. Byla zničena jejich úroda, zdroje obživy, příbytky. Arcidiecézní charita Olomouc pomáhala přímo na místě, následně se podílela na opravě přístřeší a obnově škol.