Přestože většina žádostí o příspěvky a dary (pro charitativní účely) je pravá, je možné se setkat rovněž s podvodnými praktikami. Pokud máte pochybnosti o pravosti e-mailu, dopisu, zprávě na sociálních sítích nebo telefonního rozhovoru, neváhejte nás prosím kontaktovat pro ověření pravosti. Je lepší mít jistotu předem než později litovat.

Jak se vyhnout podvodům v charitativní oblasti

  • Zajistěte, aby všechny online dary byly poskytovány prostřednictvím našich oficiálních webových stránek nebo prostřednictvím autorizovaných partnerů, jako je například doinio.cz nebo darujme.cz. Bezpečnost webu si můžete ověřit zkontrolováním webové adresy, která musí začínat písmeny https a malým obrázkem zámku.  
  • My Vás budeme kontaktovat jen v případě, že jsme od Vás již obdrželi nějakou zprávu, finanční dar nebo pokud jste nás o to požádali.
  • Všechny naše e-maily a dopisy obsahují oficiální logo a adresu.
  • Zkontrolujte e-mailové adresy, ze které Vám přicházejí zprávy, které musejí mít doménu @acho.charita.cz.
  • Nesprávná loga nebo odkazy na webové stránky nesouvisející s Charitou pro Haiti (případně Arcidiecézní charitou Olomouc) mohou být známkou podvodu.
  • Pokud obdržíte podezřelý telefonát od někoho, kdo tvrdí, že Vás kontaktuje jménem Charity pro Haiti, zavěste a neodkladně nás kontaktujte.

Jak nahlásit podvod

Pokud víte nebo máte podezření, že došlo k charitativnímu podvodu, je mimořádně důležité incident nahlásit příslušným orgánům.

  • Policie – Pokud víte o charitativním podvodu, který představuje okamžitou a významnou ztrátu nebo poškození, zvážte kontaktování místní policie.
  • Banka – Pokud se podvod týká internetového bankovnictví, šeků, debetních nebo kreditních karet či podvodné činnosti na vašem bankovním účtu, okamžitě kontaktujte svou banku. Banka zruší všechny postižené karty a může během vyšetřování zmrazit vaše účty.