Časté otázky k Adopci na dálku

Kdo může být „adoptivním rodičem“?

Dárcem může být jednotlivec, pár, rodina nebo škola, třída, oddíl, farnost, obec, organizace apod. V případě skupiny si zvolíte jednu zastupující osobu, která je v kontaktu s Arcidiecézní charitou Olomouc.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zajistit dětem takové vzdělání, aby byly schopny v dospělosti samostatně pracovat a živit sebe i svou rodinu bez závislosti na rozvojové pomoci.

Kdo a jak vybírá děti do projektu?

Děti vybírá za konzultace s koordinátorem projektu místní komise – kněží, řádové sestry a zástupci místní komunity. Kritériem je potřebnost dítěte (to znamená, že dítě nemůže chodit do školy kvůli nedostatku peněz) a motivace celé rodiny účastnit se na projektu. Věk, pohlaví ani náboženské vyznání nehraje při výběru roli.

Mohu si vybrat, koho budu podporovat?

Můžete si zvolit, zda chcete podporovat dívku nebo chlapce. Všechny děti vybrané do projektu nutně potřebují pomoc.

Kolik budu ročně platit, musím poplatek uhradit najednou?

Roční příspěvek na jedno dítě představuje 6 500 Kč.

Platbu je možné uhradit najednou, nebo rozdělit na více splátek (můžete částku uhradit ročně, půlročně, nebo jinak – třeba čtvrtletně nebo měsíčně).

Kdo mi zaručí, že se mé peníze opravdu dostanou do správných rukou?

Finance posílané na Haiti jsou pravidelně kontrolovány a monitorovány. Příspěvky na konkrétní dítě se posílají ve dvou splátkách. S našimi partnery jsme denně v kontaktu prostřednictvím mailu. Minimálně jedenkrát ročně se koordinátor projektu přímo na místě setkává se všemi školáky či lidmi, kteří jsou do projektu zapojeni.

Co mnou podporované dítě získá?

Školné, školní pomůcky, povinnou školní uniformu, základní zdravotní péči a minimálně jedno jídlo denně. (Pozn.: děti v chudých rodinách často nemají ani jedno jídlo denně.)

Jak dlouho dítě podporovat?

Nejefektivnější je podpora dlouhodobá. Délka podpory vychází z délky studia dané základní školní docházkou (9 let). V individuálních případech lze dítě podporovat i na střední škole (4 roky). Záleží ovšem pouze na Vás, jak dlouho budete Vámi přijaté dítě sponzorovat.

Projekt Adopce na dálku je vázán na tři konkrétní školy na Haiti v Baie de Henne, Roche-a-Beatau a Gonaïves. V případě, že dítě přestoupí na jinou školu či se odstěhuje do místa mimo oblast působení Arcidiecézní charity Olomouc, budu dítě vyřazeno z Projektu. „Adoptivní rodič“ bude o této situaci co nejdříve informován koordinátorem projektu.

Co se stane, když nebudu moci dál dítě podporovat?

Pokud se rozhodnete podpořit dítě částkou 6 500 Kč a v případě, že se změní Vaše finanční situace a nebudete moci dítě dále podporovat, oznámíte tuto skutečnost na diecézním středisku, aby ACHO mohla hledat nového „adoptivního rodiče“.

Mohu dítěti poslat dopis?

Jedenkrát ročně je možno dítěti poslat dopis. Komunikace s dítětem na Haiti probíhá ve francouzském jazyce. Pokud nemáte možnost dopis napsat ve francouzštině nebo poprosit o pomoc někoho z okolí, napište dopis v češtině. S pomocí našich dobrovolníku překlad zajistíme. Dopisy posílejte na adresu  uvedenou níže. Je možno s dopisem zaslat i nějakou drobnost. Ta by se však měla vejít společně s dopisem do malé dopisní obálky C6 (11,4 x 16,2 cm). Drobností může být Vaše fotografie, samolepka, pohled apod. Dopisy na Haiti dopravujeme pravidelně v rámci našich monitorovacích misí a na místě je osobně předáváme adoptovaným dětem. Pokud bude Vaše zásilka pro dítě větší než požadovaný rozměr, nebude z organizačních důvodů dítěti doručena. Mějte také prosím na paměti, že zaslané dopisy a fotografie pro děti v případě jejich osobního nezastižení na Haiti z organizačních důvodů adoptivním rodičům nevracíme.

Připravenou zásilku pak odešlete na naši adresu:
Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6, 779 00 Olomouc
Zásilku označte: Adopce na dálku

Korespondence s adoptovaným dítětem je jedinečnou příležitostí, jak se navzájem dozvědět něco o odlišných kulturách. Berte však, prosím, na vědomí, že psaní dopisů není součástí haitské kultury a děti na ně nejsou zvyklé. Vždy čtete dopis od dítěte s pamatováním na odlišné životní podmínky a buďte tolerantní, když Vám dítě v dopise neodpoví na nějaké Vaše otázky.