DĚLENÍ

Španělsko postoupilo západní třetinu ostrova Francouzskému království, čímž vznikla nejlukrativnější kolonie.