HURIKÁN

V říjnu udeřil na Haiti hurikán Matthew, který zasáhl 2,5 milionu lidí. Byla zničena jejich úroda, zdroje obživy, příbytky. Arcidiecézní charita Olomouc pomáhala přímo na místě, následně se podílela na opravě přístřeší a obnově škol.