NAPOLEON

Napoleon Bonaparte vyslal na Haiti přes 40 000 francouzských vojáků, aby uklidnil narůstající vzpouru otroků. Většina vojáků podlehla žluté zimnici a nepodařilo se jim zabránit revoluci.