Aktuality

4_2007_Česko navštívil otec Bonnard z Haiti

Olomouc – Jak se žije na Haiti. To se dozvěděli v druhé polovině dubna 2007 studenti olomouckých a pražských škol. Osud chudé a divoké země jim přiblížil P. Joseph Bonard, který na pozvání Arcidiecézní charity Olomouc přijel do České republiky. Cílem jeho cesty bylo domluvit a uskutečnit projekt Adopce na dálku.

P. Bonard je členem řádu oblátů na Haiti. Při své „pouti“ po Česku se setkal se studenty, s bratry karmelitány a premonstráty či s arcibiskupem Janem Graubnerem. Zamířil také do hospice na Svatém Kopečku a do Špindlerova Mlýna, kde se setkal s ředitelem Papežského misijního díla v ČR. Na své cestě prezentoval projekt Adopce na dálku, díky kterému by chudé haitské děti dosáhly na vzdělání a tím pádem i na šanci zlepšit svůj život. O zajištění tohoto projektu jednal P. Bonard s ředitelem Arcidiecézní charity Olomouc Václavem Keprtem, právě Charita se totiž do realizace projektu pustí. Adopce malých školáků by se měla rozjet na haitském území, které spravují obláti.