Aktuality

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Haiti – Cenu statutárního města Olomouc za počin roku 2011 dnes z rukou náměstkyně primátora Evy Machové převzala po svém návratu z Haiti pracovnice Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) Irena Klimková. V době slavnostního udílení cen byla na pracovní cestě na Haiti. Během ní s ředitelem ACHO zjišťovali aktuální stav projektů humanitární a rozvojové pomoci a pracovali na dalším pokračování dlouhodobých projektů.

Po zemětřesení mají Haiťanům pomoct dlouhodobé projekty. Foto: Martin Strouhal

„Vážím si toho, že Vám mohu předávat tuto cenu. Vážím si také Vás za odvahu, kterou jste měla a se kterou jste na Haiti pracovala,“ řekla náměstkyně primátora Eva Machová na tiskové konferenci, kde proběhlo toto dodatečné předání Ceny statutárního města Olomouc za počin roku 2011. Irena Klimková za ocenění poděkovala s tím, že je považuje také za ocenění všech, kteří se na humanitární pomoci na Haiti podíleli.

„Dodržujeme slib, který dáváme dárcům. Taktikou není utratit prostředky za nic neřešící krátkodobou pomoc, i když i ta byla po katastrofálním zemětřesení potřebná. Zaměřujeme se na dlouhodobé projekty, které dávají naději na trvalé zlepšování situace,“ řekl ředitel ACHO Václav Keprt a dále komentoval své pocity z pracovní cesty takto: „Haiti je to nejobtížnější, do čeho jsme se kdy pustili. Práce je to zdlouhavá a nemáme ambice na spasení Haiti. Je povzbuzující, že naše pomoc aspoň v některých rodinách či komunitách začíná přinášet své ovoce.“

Třítýdenní pobyt koordinátorky projektu Adopce na dálku Haiti a ředitele ACHO byl naplněn návštěvami míst podpořených projekty po zemětřesení. Jsou to např. školy, školky a školní kuchyně zbudované ACHO a CHČR, na řadu z nich také přispělo Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Caritas Italiana či Slovenské katolická Charita. Potěšující je, že všechny projekty fungují tak, jak bylo plánováno.

Dramatickou scénkou proti choleře

V řadě z těchto škol probíhá další projekt, kdy se živou a dramaticky ztvárněnou formou haitští pracovníci Charity snaží dětem přiblížit problematiku cholery a zamezit tak jejímu šíření. Prevence cholery je jeden z aktuálně probíhajících projektů ACHO a CHČR. Cholera je i nadále velmi vážným problémem, obzvláště nyní v období dešťů.

Pracovníci vyjeli také na venkov, kde už novým farmářům roste první kukuřice a fazole. Těmto farmářům česká Charita v dubnu distribuovala osivo, zároveň je školila a trvale dohlíží na jejich farmaření. Noví farmáři jsou lidé, které charitní pracovníci delší dobu znají a kteří prokázali motivaci a schopnosti k tomu, vzít osud svůj a svých rodin do vlastních rukou a nečekat jen na pomoc. Farmařením získávají potraviny, ale přebytky mohou také prodávat a zajišťovat si tak další prostředky k živobytí.

Zástupci ACHO také navštívili všechna místa, kde se nacházejí děti podporované projektem Adopce na dálku Haiti, a setkali se se všemi partnery, tj. zejména zástupci škol a farností, kteří se o studium dětí starají. Většina dětí je v pořádku a v tomto týdnu ukončují další školní rok. Pro některé děti, které jsou na studiích podporovány již delší dobu a dosáhly patřičného věku, je tento školní rok posledním rokem školní docházky a jejich podpora tím končí.

Adoptovaný chlapec pomůže s projektem

Velmi potěšující je také to, že jeden z chlapců, který je již několik let podporován Adopcí na dálku Haiti, se natolik osvědčil, že převezme část místní koordinace tohoto projektu. Zároveň bude pokračovat v dalším studiu. Je to velmi důležité pro jeho rodiče, celou rodinu, ale také motivační pro celou komunitu, kde žije.

Smutnou zprávou, která na pracovníky čekala, byly informace o úmrtí několika dětí podporovaných v rámci Adopce na dálku. Za většinou úmrtí nejen z poslední doby je špatný zdravotní stav a nedostupnost zdravotní péče na Haiti. Realita Haiti je velmi tvrdá a z pohledu Středoevropanů velmi těžko pochopitelná.

Podle plánů pracovní cesty došlo k setkání s více než 80% dětí zařazených do projektu Adopce. Setkání je formou jisté kontroly, že vše probíhá tak, jak má a že jak děti, tak partneři dodržují závazky nutné k zařazení do projektu Adopce na dálku Haiti.

Pracovníci s sebou do Čech přivezli velkou spoustu dopisů, fotografií a pozdravů od haitských dětí a jejich rodin. Kromě těchto materiálů dovezli také naději na novou spolupráci např. v podobě výstavby nové budovy školy v Gonaives, kde je již nyní podporováno na 140 dětí a míra podpory by mohla i nadále růst.
Pracovníci ACHO navštívili také farnost Baie de Henne, kde do roku 2010 působil český misionář p. Roman Musil, a jsou potěšeni, že spolupráce fungující již od roku 2005 bude pokračovat ve stejném duchu i s novým správcem farnosti p. Rodolphem Baltazarem, který by měl v srpnu tohoto roku zavítat na krátkou návštěvu na Moravu.

Marek Navrátil, ACHO