Kreolská přísloví

„Sonje lapli ki leve mayi ou.“
– Pamatuj na déšť, jež umožňuje tvému obilí růst.