Aktuality

2006_Sbírka zaplatí školu malým Haiťanům

Olomouc – Na kontě Arcidiecézní charity Olomouc, jehož výnos je věnován na potřeby Haitské vesnice Baie de Henne, se do dnešního dne sešlo téměř 650 000 korun. Z peněz bude uhrazen příspěvek na koupi nebo opravu auta, které poškodili bandité při nedávném únosu českého misionáře P. Romana Musila. Bez auta je chudá haitská vesnice Baie de Henne odříznutá od ostatního světa. Zbytek peněz půjde na další životní potřeby této vesnice, např. zdravotní péči či dostavbu školy.

Arcidiecézní charita Olomouc spolupracuje s P. Romanem Musilem na projektu Adopce na dálku®- Haiti. Oficiálně se projekt rozběhl v červnu 2005. Podle koordinátorky projektu ACHO sr. Jany Lukáčové je zájem o „adopci“ větší, než dosavadní počet dětí, kterých bylo v první fázi 53. Seznam dalších dětí se připravuje. Dosud projevilo zájem o „adopci“ 96 „rodičů“. Za roční příspěvek 6 500 korun dítě dostane kromě školného také povinnou školní uniformu, školní pomůcky a jedno jídlo denně.

O adopci mají zájem také kolektivy, mezi adoptivnímu rodiči je třeba Slovanské gymnázium Olomouc, jehož studenti francouzské sekce se na spolupráci s Haiti podílejí také překlady dopisů, či ZŠ Hálkova v Olomouci, nebo Gymnázium Uničov a poštovní učiliště v Olomouci.

Dítě adoptovali také senioři z Domova pokojného stáří v Bohuslavicích u Konice i několik farností Římskokatolické církve. Někteří mají zájem o adopci více dětí – například karmelitáni jich chtějí adoptovat sedm. Také farnost v Klokotech, kde je české sídlo řádu oblátů Panny Marie a odkud byl na Haiti vyslán P. Roman Musil, adoptovala dvě děti.

K adopci jsou vybrány děti z rodin, jimž sociální situace nedovoluje platit za dítě školné. Na Haiti je více než 50% negramotnost. Získání alespoň základního vzdělání dá lidem šanci na zlepšení jejich neradostné životní situace.

Společně s projektem Adopce na dálku®- Haiti běží také projekt Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje při Univerzitě Palackého v Olomouci. Na jejich kontě pro Haiti je dosud 45 tisíc korun, které budou použity na lékařskou pomoc a zdravotnický materiál pro Baie de Henne.

V pomoci lidem v Baie de Henne se angažuje také farnost Zábřeh, která za loňský rok získala od dárců pro Haiti celkem 485 640 Kč, letos 1. ledna k nim přibylo dalších 65 000 korun jako výnos novoroční kostelní sbírky. Farnost Zábřeh byla hlavním iniciátorem pomoci Haiti.V Zábřehu se konaly první sbírky a jejich zásluhou P. Roman Musil dostal např. notebook a také je hrazen provoz internetu, který mu umožňuje denní spojení se světem.

Projekt Adopce na dálku® – Haiti lze i nadále finančně podpořit na č.ú. 35-1868350237/0100, variabilní symbol 99999.