Aktuality

11_2007_Zamazal vyjel do Evropy

 

Francie, Španělsko – Jak zatočil se školami na Haiti hurikán, jak se vyvíjí adopce školáků a jak je možné ještě víc zasáhnout proti chudobě a hladu. To a mnohem víc se dozvěděl Martin Zamazal z Arcidiecézní charity Olomouc, který navštívil 21. – 28. listopadu 2007 Francii a Španělsko. Setkal se tam s kolegy ze zahraničních Charit. Rýsuje se i spolupráce.

Zamazal zamířil například do jihofrancouzského města Aix en Provence, kde se setkal s partnerem projektu Adopce na dálku P. Josephem Bonardem z řádu Oblátů. Ten informoval, jak si projekt vede ve farnostech spravovaných Obláty. Oba se zamýšleli nad další pomocí chudým Haiťanům. „Za urgentní P. Bonard nyní považuje pomoct farnostem, které ničil hurikán Nöel. Vyžádal si několik mrtvých a napáchal značné hmotné škody. Např. ve farnosti Sibert voda zničila či odnesla školní potřeby, uniformy a vybavení. Podle P. Bonarda je potřeba asi 10 tisíc dolarů, aby škola mohla být znovu otevřena a 400 dětí opět mohlo pokračovat ve studiu,“ přiblížil Martin Zamazal. Jednání se týkala i potravinové pomoci školní jídelně v Port a Piment a možnosti financování drobných podnikatelů přes tzv. mikrokredity a prodej haitských výrobků na území České republiky jako jednoho ze zdrojů příjmů. P. Bonard vyjádřil velký dík všem, kteří pomáhají Haiťanům a pozval sestru Janu Lukáčovou, která odpovídá za projekt Adopce na dálku, na Haiti i příští rok.

Francouzi působí na Haiti už od roku 1964

Ve Francii se Martin Zamazal setkal také s představiteli tamní charity Secours Catholique v Paříži. Seznámili jej s tím, jak na Haiti pomáhají, a to již od roku 1964, kdy Secours Catholique začala spolupracovat s francouzským misionářem na obnově zemědělství v jižní části ostrova. Dnes se soustřeďují na podporu struktury Caritas Haiti, rozvojovou spolupráci, která podporuje ženy a jejich práva, mikrokredity, zemědělství a zdraví a emergentní pomoc v případě katastrof.

Po jednání s Francouzy má Arcidiecézní charita možnost zapojit se do vzdělávacího procesu peacebuildingu a křesťanského rozměru smíření jako přidané hodnoty.

Charity táhnou za jeden provaz

Na pozvání španělské charity Martin Zamazal zamířil také do Madridu. Uskutečnilo se tam setkání pracovní skupiny Haiti. Její členové se zabývali zejména tématem Advocasy, a to na mezinárodní úrovni. Charitní pracovníci si také stanovili cíle. „Na tomto setkání jsem přítomné seznámil s programy, které na Haiti realizujeme, a také jsem zdůraznil směr české Charity k programům, které zmírní chudobu obyvatel Haiti. Na rozdíl od ostatních členů pracovní skupiny Charita Česká republika zatím nemá ambice zapojit se do aktivit typu Advocasy na mezinárodní úrovni, což je i případ toho, že by misi OSN MINUSTAH na Haiti podpořili i před politickými špičkami Haiti a na půdě OSN v New Yorku,“ nastínil Zamazal, o čem všem se diskutovalo.

Osobní setkání a seznámení se s ostatními Charitami působícími na Haiti bylo podle Zamazala důležité. „Toto setkání může být začátkem nové spolupráce i rozšíření aktivit Arcidiecézní charity Olomouc na Haiti,“ dodal.