Aktuality

2009_Baie de Henne bude brázdit Praga

Baie de Henne – Nákladní automobil značky Praga V3S zdolává ošemetné cesty křižující Haiti. Auto pomáhá přepravit stavební materiál a potraviny do Baie de Henne, kde působí český misionář P. Roman Musil. První etapa projektu Praga-Haiti se uskutečnila v roce 2009.

Cílem projektu bylo zlepšit dopravní obslužnost farnosti. V misii sice funguje škola, staví se tam ošetřovna, tržiště a další nezbytné zázemí pro potřeby obyvatel, infrastruktura je však velmi špatná a je problém dopravit do farnosti jakýkoliv materiál. Praga V3S by umožnila místním obyvatelům zajistit potřebné věci, zejména potraviny, které jinak ve větším množství, které škola potřebuje, nejde do Baie de Henne dopravit.

Projekt Praga-Haiti odstartoval s letošním rokem. Na jaře proběhly přípravy a již v květnu bylo auto posláno na daleké Haiti. V červnu je následovala dvoučlenná mise (technik Filip Hlásný a kameraman Martin Strouhal), jejímž úkolem bylo dopravit Pragu do farnosti Baie de Henne a v průběhu tří týdnů připravit místní řidiče.

V současné době Praga brázdí Haiti a v Čechách se připravuje další etapa tohoto projektu, a to pod názvem Voda pro Haiti. V průběhu roku 2010 by tak měla být na Haiti dopravena druhá Praga V3S, tentokrát však valník spolu s vrtnou soupravou.

O tom co se v rámci projektu Praga – Haiti uskutečnilo a co se připravuje se dozvíte na http://www.praga-haiti.cz/.