Aktuality

1_2011_Rok poté_hrozba cholery

 

Haiti – Haiti si připomíná první výročí tragického zemětřesení, které postihlo tuto zemi 12. ledna 2010 a vyžádalo si dvě stě tisíc obětí a obrovské materiální škody. Charita ČR a Arcidiecézní charita Olomouc se zapojily do pomoci ihned po katastrofě a v zemi působí dodnes. Pomoc je zaměřena zejména na podporu zdrojů obživy, vzdělávání, pomoc sirotkům a nyní také na prevenci cholery.

 

Aktuálně na Haiti

Ve svých nejnovějších aktivitách se mise Charity soustřeďuje na prevenci cholery ve čtyřech uprchlických táborech v Port-au-Prince ve čtvrti Petion Ville, kde byly distribuovány hygienické balíčky pro 3032 osob a průběžně je zajišťován přísun pitné vody pro více než 3000 rodin. „Podpora prevence cholery bude nadále pokračovat i v roce 2011, protože epidemie této nemoci by zvláště v uprchlických táborech měla nedozírné následky,“ říká programová manažerka Charity ČR pro Haiti Veronika Nožinová.

Dětem ze tří uprchlických táborů byly rozdány školní pomůcky a školy, kam tyto děti chodí, byly dovybaveny školním zařízením.

Mise Charity, která trvale působí v hlavním městě Port-au-Prince, podporuje dva sirotčince ve čtvrtích Carrefour Feuilles a také v Nazon, kde byly postaveny ubytovací stany pro 140 dětí. Děti v Carrefour Feuiles obdržely v rámci vánočního programu na Štědrý den vánoční balíčky obsahující hygienické potřeby a hračky.

Ve městě Gonaives, kam se z hlavního města Port-au-Prince přesunulo množství lidí, mise Charity trvale pracuje s desítkou velkých rodin. Pomoc je poskytována ve formě ubytování a materiální i nemateriální podpory zdrojů obživy. V Gonaives jsou Charitou podporováni také studenti, kteří museli v Port-au-Prince přerušit svou školní docházku. Studentům byly zakoupeny školní pomůcky a jsou za ně placeny měsíční školní poplatky.

Výstava fotografií v Olomouci

U příležitosti výročí zemětřesení připravila Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) výstavu fotografií, která objektivy humanitárních pracovníků přibližuje situaci na Haiti. Výstavu si lze prohlédnout v atriu Regionálního centra Olomouc (Jeremenkova 1211/40b, Olomouc – Hodolany), kde bude umístěna do 20. ledna 2011. Fotografie ilustrují jak dobu před a těsně po zemětřesení, tak další vývoj, včetně ukázek projektů realizovaných Charitou ČR.

Na pondělní vernisáži výstavy byly přítomny také dvě pracovnice mise, které na Haiti po zemětřesení působily a to Irena Klimková z ACHO, jinak koordinátorka projektu Adopce na dálku Haiti a Veronika Nožinová z Charity ČR, která je nyní manažerkou celého projektu pomoci na Haiti.

Arcibiskup Graubner na Haiti

Výročí zemětřesení si s obyvateli Haiti připomene také olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, který je v době od 8. do 15. ledna v této zemi přítomen. Jeho plán cesty obsahuje zejména setkání s představiteli katolické církve, humanitárními pracovníky místních i mezinárodních Charit a návštěvu míst, v nichž se soustřeďuje činnost mise Charity ČR. Společně s arcibiskupem Graubnerem odcestoval na Haiti i ředitel Charity ČR Oldřich Haičman.

Plány na rok 2011

V roce 2011 Charita ČR a ACHO plánují soustředit své aktivity na podporu vzdělávání učitelů a dětí, mimoškolní aktivity pro děti a dále na obnovu zdrojů obživy pro obyvatele v zasažených oblastech Duval, Logane, Gonaives a v neposlední řadě v hlavním městě Port-au-Prince. Dalším důležitým tématem, které bude ve svých projektech Charita zohledňovat, je omezování dopadů dalších přírodních katastrof. Zároveň bude Charita reagovat na aktuální potřeby, podobně jako např. nyní v prevenci proti choleře.

Shrnutí

Ve středu 12. ledna 2011 uběhne rok od tragického zemětřesení na Haiti, při němž zahynulo přes dvě stě tisíc lidí a které výrazně ovlivnilo životy 3,5 milionů obyvatel této země. Charitě ČR a ACHO se podařilo získat díky štědrosti dárců téměř 62 milionů korun, které jsou směřovány na pomoc potřebným v nejpostiženějších částech země.

Charita ČR a ACHO se do pomoci postiženému Haiti zapojily bezprostředně po katastrofě. Na Haiti byli postupně posláni tři čeští specialisté, kteří pomáhali zejména s logistikou a distribucí humanitární pomoci.

Charita ČR a ACHO trvale působí na Haiti v několika oblastech. Rozsáhlý program obnovy proběhl v blízkosti hlavního města Port-au-Prince, ve farnostech Sibert a Duval. V Sibert bylo osmdesáti rodinám poskytnuto přístřeší a pomoc s odklízením sutin. Charita ČR v Sibert dále podpořila jak školní, tak předškolní vzdělávání. Byla zrekonstruována místní školka a byly poskytnuty stany, které slouží jako provizorní místo školní výuky. Žákům byly také rozdány školní pomůcky.

Vzdělávání je podporováno i ve farnosti Duval, kde byly za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR postaveny dvě semi-permanentní školy, které umožní vzdělávání 450 místním dětem.

ACHO na Haiti působila již několik let před zemětřesením a to zejména s projekty Adopce na dálku Haiti, daruj střechu, dostavba základní školy v Baie de Henne, podpora školy na okraji Port au Prince v Cazeau, podpora školní jídelny ve škole Notre Dame v Blanchard, zdravotní středisko v Mole St. Nicolas, nutriční výživa pro dětí v Baie de Henne a zlepšení dopravní obslužnosti Baie de Henne.

Veřejná sbírka

Veřejná sbírka na pomoc Haiti, kterou po zemětřesení vyhlásila Arcidiecézní charita Olomouc, vynesla více než 62 milionů Kč. Částkou téměř 32 milionů se na jejím výnosu podílela sbírka, která proběhla ve všech českých a moravských kostelech. Do sbírky bylo odesláno také 164 000 DMS. Zdroje jsou v tuto chvíli vyčerpány z jedné třetiny. I nadále z nich budou financovány stávající aktivity a další dlouhodobé projekty, které budou zaměřeny na podporu škol, sirotčinců a zabezpečení trvalého živobytí rodin postižených zemětřesením a prevenci cholery.

Veřejná sbírka na pomoc Haiti pokračuje a lze ji podpořit odesláním finančního daru na účet č. 35-1868350237/0100, variabilní symbol 99999 nebo odesláním DMS HAITI na číslo 87777.

Ilona Gajdíková, Charita ČR

Marek Navrátil, ACHO