Aktuality

3_2010_Je to tu_Haiti hlásí dešťové období

Haiti – Obavy z dešťového období na Haiti se v posledních týdnech jeví jako oprávněné. Naprostá většina obyvatel z Port au Prince, kteří při zemětřesení přišli o své domovy, nyní žije ve stanových táborech. Přes enormní snahu o zvládnutí blížícího se nebezpečí období každodenních dešťů, tato situace patrně přeroste do katastrofálních rozměrů. Arcibiskup Timothy Dolan spatřuje v situaci na Haiti odraz velikonočních událostí, na jejichž závěru přišlo vzkříšení, ve které věří i v případě Haiti.

Ilustrační foto

Je jasné, že pokud bude letošní období dešťů vydatné, žádný z kempinkových stanů či provizorních plachtových přístřeší nemůže během celého období udržet lidi v suchu. Mnohé rodiny mají postavené přístřeší z dřevěných kůlů, látek a igelitů.

Irena Klimková, humanitární pracovnice Charity ČR aktuální situaci popsala: „To, co přišlo včera večer, si uměl jen málokdo z nás představit. Voda byla všude kolem, padala z nebe v provazech, které znám jen z filmů.“

„Stěží se vžít do situace dětí, které se tuto noc ukládaly ke spánku a namísto teplého místečka na matraci někde mezi sourozenci, se brodily proudem vody, bláta a odpadků, který protékaly jejich domečkem“ uvedla včera Irena Klimková, humanitární pracovnice Charity ČR.

Ihned ve středu ráno po tomto silném dešti se pracovníci Charity vydali do jednoho z největších kempů v Port au Prince, Petion Ville Club, aby zjistili, jaká je tam situace. Tento kemp je postavený na golfovém hřišti, což znamená hliněné podloží. Na většině pozemku už po dvou měsících od zemětřesení není ani památka po trávě. Všude kolem je hlína, která se s každým deštíkem stává blátem. Dle jejich zjištění se ale úterním silným deštěm stal kemp velkou blátivou řekou.

Síla se usmát
Irena Klimková situaci v Petion Ville Clubu popisuje takto: „Sestupovali jsme ke stanům a potkávali lidi bořící se do bláta. Stále ještě nevysvitlo slunce a tak nemohli ani sušit své příbytky. Bylo vidět, kudy si v noci voda našla cestu. Potůčky vedly všude mezi stany a často bohužel i skrze ně.“ Paradoxem ale Klimková nazývá fakt, že Haiťané měli sílu se usmát. „Kde tuto sílu berou nevím, ale mají ji.“ komentovala.

Někteří Haiťané v táboře prožili noc ve stoje, jiní vsedě, alespoň trochu chránění. Byli i tací, co nespali vůbec, protože jim déšť vzal celý přístřešek. Déšť jim vyplavil nejen místa na spaní a oblečení, ale také jejich zboží na prodej či na vaření, jejich drobné živnosti. Kemp v Petion Ville se mezi jiným proslavil tím, že již tři týdny po zemětřesení si zde lidé zakládali vlastní městečko uvnitř města – obchůdky, holičství, kostely, malé restaurace, vše pod plachtami, tak jako zbytek kempu.

Irena Klimková popsala také ještě jeden ze zážitků: „V centru kempu jsem se zalekla, z jednoho stanu se ozval křik. Slyšela jsem : „Viva bla…Viva bla“ „Ať žijí bílí“. Myslela jsem, že špatně slyším a tak jsem se zeptala jedné stařenky a ta mi potvrdila, že slyším dobře. Že lidé potřebují naši pomoc, ale hlavně naši přítomnost, která pro ně znamená vidinu změny.“

Arcibiskup Timothy Dolan, předseda správní rady CRS přirovnává neštěstí na Haiti k událostem Velkého pátku a Bílé soboty. Dle jeho slov si těmito velikonočními událostmi církev o právě probíhajícím Svatém týdnu a při Velikonočních oslavách intenzivně připomíná oběti a utrpení v zemi postižené nedávným zemětřesením. Dolan vidí Haiti jako umučené tělo Ježíše Krista na klíně své matky, Marie. Ale stejně jako zmrtvýchvstání Pána Ježíše, i vzkříšení lidu na Haiti se blíží. Americká charita CRS jako součást mezinárodní sítě charit, Caritas Internationalis, je tomu již přes dva měsíce intenzivně nápomocna.

Veřejnou sbírku na pomoc Haiti lze podpořit odesláním daru na účet č. 35-1868350237/0100, variabilní symbol 99999. Do sbírky je možné přispět také prostřednictvím DMS HAITI, odeslané na číslo 87777.

Marek Navrátil, ACHO