Aktuality

2013_Ohlédnutí za zkázou_3 roky poté

Haiti – Již 3 roky jsme na Haiti s lidmi, kteří ztratili rodiny a domovy. V těchto dnech si připomínáme nejen utrpení a ztrátu lidí zasažených ničivým zemětřesením. I po třech letech mise Arcidiecézní charity Olomouc a Charity Česká republika na místě stále působí a usiluje o rozvoj zasažených komunit a jeho udržitelnost.

Pracovníci české Charity odjeli na Haiti již týden po zemětřesení. Na první týdny vzpomíná Irena Klimková: „Týden na to jsem seděla v letadle a připravena téměř na vše jsem vyrážela z Ruzyně směr Hispaniola. První dny a týdny byly náročné. Caritas Haiti – dvůr posetý stany, pracovníci pobíhající s papíry a telefony všude kolem. Čas a organizace práce na Haiti plyne i za normálních okolností zcela jinak než v Evropě, když se k tomu přidá ještě problém s internetem, telefonickou sítí, nedostatkem nafty a neprůjezdností silnic, zdánlivě jednoduchý úkol se stává celodenní, ne-li několikadenní misí. To vše komplikovalo práci, která by podle našich měřítek měla být rychlejší, koordinovanější a kdo ví co ještě. Udělali jsme maximum, tým Caritas Internationalis distribuoval stany, jídlo, hygienické prostředky. Dojížděli jsme do stanových táborů i odlehlých vesnic v horách, abychom dostali pomoc k těm nejpotřebnějším.“

 

Po týdnech akutní pomoci zahájila česká Charita dlouhodobé projekty obnovy. Největší programy jsou zaměřeny na vzdělávání a obnovu živobytí v oblasti zemědělství, chovatelství a drobného podnikání.

Za tři roky souvislého působení české mise na Haiti bylo utraceno téměř 66 milionů korun. Projekty Charity byly vedle výtěžku z veřejné sbírky zajištěny také díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí a Charit z celého světa. Díky dlouhodobému plánování má Charita stále prostředky na práci s potřebnými a drží se slov ředitele Arcidiecézní Charity Olomouc, který v reakci na velmi dobré výsledky veřejné sbírky v březnu 2010 říká: „Tyto peníze se dají rychle utratit nebo dobře investovat. Jediný smysl má dlouhodobá pomoc k svépomoci.“

 

Ukončení mise a předání programů do rukou místních organizací a institucí se připravuje na léto 2013. Vzhledem k dlouhodobému působení ACHO na Haiti již před zemětřesením však podpoříme pokračování nejdůležitějších aktivit v dalších letech i bez přítomnosti českých pracovníků.

Děkujeme Vám za podporu projevenou během působení v této vzdálené a těžce zkoušené zemi.