Aktuality

Haiti – S otcem Bohumírem jsme přistáli na Haiti, abychom tam strávili čtyři týdny s našimi partnery. Objeli jsme Haiti křížem krážem a navštívili všechna místa, kde naše prostředky pomáhají.

Irena Klimková pomáhá Haiti na více místech. Bez auta se někdy neobejde. Foto: Martin Strouhal

S úsměvem na tváři pomáhají nejchudším

Centrum Sv. Josefa je přístavem nejen pro mnoho chudých rodin, ale i pracovníky, kteří mají možnost se sestrami spolupracovat. Otevřená náruč, skromné leč dobré jídlo a klid v městě jako je Gonaives tolik vzácný. To vše nabízí centrum, které sestry vybudovaly a ve kterém působí. Celé dny se sestřičky nezastaví a jejich centrum se hemží lidmi. Zejména matkami s malými dětmi. I přesto působí vše poklidným a radostným dojmem. Sestry pečlivě vysvětlují všem přicházejícím pravidla. Pro každého však najdou vlídné slovo a úsměv. Ten je tu doslova neutuchající. Pracují s nejchudšími a nejubožejšími a jejich radost z víry projevené skutky je neopouští.

Krůček po krůčku aneb společně již osm let

Je to již osm let, co začala ACHO pomáhat lidem ve farnosti Baie de Henne. A právě tam jsem našla smysl dlouhodobé spolupráce a naději v lepší zítřky. V březnu tomu bylo pět let, co jsem tam přijela poprvé, abych zde strávila 4 měsíce praxe, od té doby se mnohé změnilo. Tamní lidé pochopili, že bez jejich aktivity a přičinění nemůžeme změnit nic. Že jediná pomoc, která může být dlouhodobě opravdu efektivní, je pomoc, kterou vymyslíme a realizujeme společně.

Stejně to vidí i místní pan farář, který působí v Baie de Henne od ledna roku 2012. Je to mladý a energický haitský kněz, který veškerou svou sílu vkládá do rozvoje farnosti. Společně strávený týden jsme věnovali nejen evaluaci a plánování projektů, ale také lidem. Těm, kteří nejlépe vědí, co je trápí a jak by bylo možné to řešit. Setkali jsme se s farní a charitní radou, s rodiči dětí podporovaných skrze Adopci na dálku, i s učitelským sborem farní školy. Ze všech těchto setkání jsou priority pro farnost a komunitu jasné – pomoci lidem najít práci skrze podporu zemědělství, chovatelství a drobný obchod a pomoci se středoškolským vzděláním. Finance, které má ACHO od soukromých dárců momentálně k dispozici chceme proto investovat do farní školy, která by od příštího roku mohla dětem nabídnout vyšší ročník než doposud. Pokud se nám podaří sehnat prostředky, rádi bychom podpořili také živobytí jednotlivých rodin a rozvoj obchodu.

V roce 2012 byla vybavena část farní školy novými lavicemi, byl pořízen počítač a tiskárna s kopírkou pro potřeby vyučujících a v neposlední řadě jsme před koncem roku investovali také do podpory zemědělství. Při naší návštěvě jsme mohli vidět, že poskytnuté prostředky jsou užívány s rozvahou pro lidi opravdu potřebné.

I my se máme co učit

Každá návštěva Haiti mi potvrdí, že rozvojová spolupráce není jednostranný proud informací a peněz. Je to vzájemnost a inspirace. Zatímco my motivujeme místní ke spoluzodpovědnosti a aktivitě, oni nám ukazují, jak se žije ve společenství a jednotě. Nemohu předat radost, kterou prožívám, když vidím naději v očích tamních lidí. Naději, kterou jim přináší spolupráce s námi – s vámi – s naší diecézí. Mohu však vyřídit díky od všech, se kterými jsme se setkali. Díky za podporu a modlitby. Věřte, že jste všichni v každodenních modlitbách tamních lidí.

Irena Klimková, ACHO