Aktuality

4_2018_Studentsky_Velehrad_tit

Velehrad – Jak se dá pomáhat na Haiti, v zemi, kterou sužují hlad, nedostatek pitné vody či hurikány? O vzdělávání chudých dětí, pořádání zdravotních prohlídek i o zážitcích z kařdoročních měsíčních misí povyprávěla účastníkům Studentského Velehradu Klára Lőffelmannová z Arcidiecézní charity Olomouc. Na stánku Charity si mohli prohlédnout fotografie z terénu, dále letáčky i brožurky. Dozvěděli se i o aktuální sbírce Auto pro Haiti. Někteří z mladých pomohli dokonce i na místě, a to tím, že si koupili šperky, magnetky či kabelky vyrobené přímo šikovnými ručkami Haiťanů.

Studentský Velehrad představil nejen některé pomáhající neziskové organizace, ale nabídl mladým zajímavý program, kde nechyběly poutavé přednášky či mše svaté. Motto letošního ročníku znělo: Je to na Tobě – „Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost“ (A. de Saint-Exupéry). Tak mladí, do toho!

 

Karolína Opatřilová, ACHO