Aktuality

2020_1_Vánoce v Gonaives-orez

Haiti – Od Vánoc je na Haiti větší klid, než byl za předchozího půl roku. Nepokoje v ulicích ustaly. Z velkých ulic zmizely blokády i ozbrojené gangy. Bezpečnostní situace se zlepšila jak v hlavním městě, tak ve městě Gonaïves, kde máme naši partnerskou školu.

Po více než čtyřech měsících byla konečně 7. ledna 2020 znovu otevřena škola Emmaus st. Joseph v druhém největším městě Gonaïves. „První týden se rodiče obávali posílat své děti do školy, protože si nebyli jisti, zda bude nebezpečná situace pokračovat. Ale již druhý týden opět sedí v lavicích všech našich 741 dětí, vidíme u nich radost a nadšení. Výuka je v plném proudu,“ píše ředitelka Sr. Margaret. „Většina studentů zapomněla, co se naučili ve své předchozí třídě. Pro učitele je tedy velká výzva je motivovat, aby pokračovali ve studiu. Akademický rok se navíc letos zkrátil. Bude trvat jen šest měsíců, takže tomu musíme přizpůsobit i tempo výuky a učební osnovy.“

Potravinové krizi navzdory

Také školní jídelna je plná. „Rodiče trvají na tom, aby děti měly ve škole mléko a jídlo, protože jim doma nemají co nabídnout. Je tedy naší prioritou získávat více surovin na vaření. Je radost vidět děti, jak jim mléko a oběd chutná,“ pokračuje Sr. Margaret. Zajistit potraviny však není pro sestry z řádu sv. Josefa lehké, protože za rok 2019 byla na Haiti velká inflace a ceny běžných potravin stouply až trojnásobně. Například dvaceti pěti kilogramový pytel rýže stojí 23 USD. To souvisí jednak s ekonomickou krizí, která vládne zemi, a také nedostatečnými dodávkami potravin do země, která se dle UN nachází ve stavu potravinové krize. Více než 4 miliony lidí jsou ohroženy akutním nedostatkem jídla. Pomoci můžete i Vy přispěním přes Dárek pro Haiti na stravu pro jednoho školáka nebo rovnou pro celou školu.

V nepřetržitém provozu je od začátku roku také nutriční a terapeutické centrum, které v Gonaïves indické sestry vedou.

Čekání na Ježíška

Zatímco ve vesničce Baie de Henne slavily děti Vánoce na Štědrý den, ty v Gonaïves si musely na Ježíška počkat až do poloviny ledna. Na Haiti je totiž zvykem slavit Vánoce nejen doma s rodinou, ale také se všemi známými a přáteli. Není tedy divu, že probíhá jedna oslava ve škole, další v kostele a třetí s přáteli. Lidé jsou rádi, že jsou spolu, dávají si drobné dárky jako například mango nebo avokáda ze zahrádky a užívají si společných chvil pohody.

Ale ani žáci v Baie de Henne nemají čas zahálet. Tam škola probíhá standardně od září. A proto školáky v polovině února čekají pololetní zkoušky. Přesto, že se doma mluví kreolsky, probíhá studium ve francouzštině. Kromě znalosti z daného předmětu je tedy pro postup do dalších tříd nutná také znalost francouzského jazyka (a to mnohdy již od první třídy). Kdo zkoušky neudělá, musí předmět nebo celý ročník opakovat.

Lada Matyášová, Arcidiecézní charita Olomouc