Aktuality

Hurikan_Isaias_03

Severní pobřeží Haiti v současných chvílích míjí hurikán Isaias. Způsobuje vítr o rychlosti 95km/h, přívalové deště a povodně.

Haitská vláda vydala oficiální nařízení, podle kterého s mají lidé na Haiti chovat:

  • Sledujte meteorologickou předpověď.
  • Dodržujte pokyny vydanými místními úřady.
  • Umístěte své důležité papíry na bezpečné místo.
  • Připravte si pohotovostní soupravu s jídlem a vodou po dobu nejméně tří dnů.
  • Připravte se na evakuaci, pokud žijete v oblasti vystavené riziku povodní a sesuvů půdy.
  • Za žádných okolností nepřeplavávejte rozvodněné řeky.
  • V případě bouřek a silného větru se neukrývejte u oken a v zalesněných oblastech.
  • Zabezpečte stromy v blízkosti domů.
  • Sundejte a zabezpečte jakýkoli těžký vysoko umístěný předmět: antény, značky a další.
  • Zajistěte zvířata.

Lada Matyášová, Arcidiecézní charita Olomouc

Zdroj fotografií: Meteoblue.com, HaitiLibre.com