Aktuality

sirka_WEB_index06_web

Koronavirová situace poznamenala fungování celého světa a zanechala neobvyklý řád věcí i na Haiti. To se dotklo nejen fungování společnosti a občanů jako takových, ale také školství. Kvůli tzv. lockdownu byla země ochromena od poloviny března do konce července 2020. V té době nefungovaly žádné služby, a i školy byly zavřené. Avšak hned po uvolnění se vše znovu rozběhlo. A pokračoval tak i školní rok 2019/2020, aby děti dohnaly zameškanou látku.

Od srpna do konce října absolvovaly školáci běžnou výuku bez dalších prázdnin či průtahů. A to jednak se zvýšenými bezpečnostními podmínkami, jako mytí rukou před a po výuce, nošením roušek nebo pravidelnou dezinfekcí před svačinkou, ale také v režimu dopoledních a odpoledních směnách, kdy děti chodily do školy rozděleny na poloviny, aby se tolik nepotkávaly, a umenšovaly tak riziko možné nákazy – a to dokonce i v sobotu.

Na začátku října dostalo každé dítě vysvědčení a mohlo si užít několik týdnů zaslouženého volna. Výjimkou byly žáci devátých tříd základní školy a čtvrtých ročníků středních škol, které v tomto období čekaly závěrečné zkoušky. Ne jejich výsledky od státní komise se stále ještě čeká. Mnozí tedy neví, do které třídy nastoupit, nebo jestli postoupit do školy vyššího stupně. Přičemž nový školní rok 2020/2021 začal v pondělí 9. listopadu 2020. Ale takové je to na Haiti. Úředník má vždycky pravdu.

Vysvědčení tak, jak je naši haitští partneři postupně posílají, jsou nahrávány do databáze adopce.haiti.cz (přihlašovací jméno a heslo nalezne každý adoptivní rodič v příloze smlouvy o adopci) k nahlédnutí studijních výsledků jejich adoptivního dítka. Obecně z nich ale lze soudit, že i přes dlouhou přetržku ve výuce a nestálou situaci ve vyučování zvládly děti učivo dobře. Ročník letos opakuje jen 15 % dětí, což je obvyklý haitský průměr (v roce 2019 opakovalo ročník 16 % dětí), takže svou pílí veškeré zameškané učivo dohnaly.

Nezbývá, než jim popřát mnoho úspěchů v dalším školním roce a mnoho spokojenosti z nově nabytého učiva.

Harmonogram školního roku 2020/2021:

Školní rok: 9. listopadu 2020 – 30. července 2021

Dny volna:

 • 18. listopadu 2020: Bitva o Vertière
 • 23. prosince 2020–3. ledna 2021: Vánoce
 • 15. února 2021: Karneval
 • 17. února 2021: Popeleční středa
 • 26. března 2021 – 4. dubna 2021: Velikonoce
 • 18. května 2021: Den univerzity a vlajky
 • 3. června 2021: Boží tělo

Zkouškové období:

 • 14. až 18. prosince 2020
 • 1. až 5. března 2021
 • 3. až 7. května 2021
 • 5. až 30. července 2021

Oficiální zkoušky:

 • 9. AF: 12. až 14. července 2021
 • Konec středoškolských studií: 26. až 30. července 2021

Lada Matyášová, Arcidiecézní charita Olomouc