Aktuality

WEB_4photo_web

Vlivem pandemie koronaviru byl minulý školní rok 2019/2020 protažen až do října, a nový školní rok 2020/2021 tak začal se zpožděním až v pondělí 9. listopadu 2020. Od léta jsou však v provozu nutriční i terapeutické centrum i šicí dílna.

Škole se podařilo získat novou akreditaci, která jim umožňuje vyučovat více dětí. O zdejší vzdělání je skutečně velký zájem. Do školy ve školním roce 2020/2021 nastoupilo 764 studentů. „Děti jsou moc rády, že se mohly vrátit do školy po závěrečných zkouškách v říjnu na běžnou výuku,“ popisuje letošní neutuchající nadšení školáků ze studia ředitelka školy Emmaus Saint Joseph sestra Margaret Michael. Vše nyní funguje jako obvykle. Vyučující však i nadále kladou důraz na dodržování bezpečnostních zásad daných Ministerstvem školství: „Zajišťujeme mytí rukou před vstupem do třídy a před jídlem. Dodržujeme také povinné rozestupy ve třídách i na hřišti,“ popisuje aktuální situaci sestra Rosa Tigga.

Rehabilitační centrum funguje dobře. Do centra přichází mnoho nových dětí, které potřebují pohybovou terapii, ale zároveň se jich mnoho zlepšuje, takže jsou propuštěny z péče centra. „Kvůli nejisté situaci v hlavním městě nejsme schopni doprovázet děti do nemocnice. Snažíme se tedy alespoň nakoupit potřebné léky a udělat pro děti maximum zde v Gonaïves,“ shrnuje aktuální situaci vrchní sestra.

Programu nutričního centra se aktuální účastní sedmdesát matek s dětmi. Brzy znovu obnovíme pravidelné ordinování lékaře tak, jak tomu bylo před nouzovým stavem. Součástí péče je kromě nutričního balíčku také základní poradentství o vyvážené životosprávě a rodičovství.

V šicí dílně se vyučuje dvacet pět matek. Navštěvují dílnu pravidelně, jsou nadšené a touží se učit. Kvůli jarnímu přerušení z důvodu vládních nařízení dokončí svůj dvouletý kurz až v březnu 2021. Vyučené krejčí by pak měly dostat práci ve společnosti TEE-shirt. Absolventky kurzu z loňského roku doufají, že továrna začne fungovat od prosince 2020. Těší se, že zde vznikne mnoho nových pracovních míst.

„Srdečně děkujeme všem našim dobrodincům za pomoc a podporu,“ vzkazují děti i učitelé z Haiti.

Lada Matyášová, Arcidiecézní charita Olomouc