Aktuality

01

Dobrý den, milí vedoucí Charity, dobrý den, kmotři dětí, dobrý den, paní koordinátorko, jak se máte?

Předpokládám, že se vám daří dobře. Rádi bychom vám ze srdce poděkovali za vaši pomoc, úctu a lásku k Haiti, zejména k Baie de Henne.

Společensko-politická a hospodářská situace na Haiti je skutečně složitá. Stát se zhroutil a nejistota je v plném proudu. V takových podmínkách se rozmáhá násilí a únosy. Všichni se bojí. Ale díky Bohu je Baie de Henne v pořádku. Dětem se daří dobře. Škola funguje dobře.

Díky vám, milí přátelé, řediteli Charity, sponzorům, paní koordinátorce, existujeme a žijeme. S vědomím, že česká Charita je naší výchovnou a pečující matkou.

Modlíme se za vás při všech eucharistických slavnostech ve farnosti. Bůh vám to oplatí.

Máme vás moc rádi,

P. Bertrand Dubreus Baie de Henne a rodiče dětí