Aktuality

1_2007_Češi stavěli lagunu

 

Baie de Henne – Češi spojili síly s Haiťany. Na ostrově Hispaňola oddělovali zdroj sladké vody od slané mořské, aby oblast Baie de Henne nesužovala žízeň. Nejen s tím pomáhali v Baie de Henne zábřežský děkan P. František Eliáš s akademickým malířem Jiřím Látalem z Litomyšle a kameramanem Martinem Strouhalem, který na Haiti přiletěl s předchozí výpravou Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO).

Zábřežská skupina přivezla léky slovenským lékařům, kteří působí od ledna na severu Haiti, v přístavním městě Molo sv. Mikuláše. K nim se v únoru přidala také zdravotní sestra Jana Smyčková, která s lékaři zůstane 6 měsíců. Tento zdravotní tým pravidelně zajíždí i do farnosti Baie de Henne.

Další úkoly se týkaly výslovně farnosti Baie de Henne, kde působí P. Roman Musil. Jedním z nich bylo zaměření přízemní fary, které se stalo podkladem pro architektonickou studii dostavby prvního patra. Tuto studii zpracovává studentka architektury Eva Casková ze Zábřeha.

Umělec Jiří Látal zpracoval podklady pro obnovu již zchátralého farního kostela, které by měly podpořit žádost o finanční podporu některé z misijních organizací. Farní kostel v Baie de Henne je zasvěcen sv. archandělovi Michaelovi, který je patronem Baie de Henne i celého Haiti. Více než týden se malíř věnoval výzdobě obětního stolu a pozadí svatostánku – tabernáklu, kde namaloval haitskou krajinu s dvěma adorujícími anděly v životní velikosti.