Aktuality

8_2015_Kristýna odléta na Haiti_Co ji čeká

Olomouc – V noci na sobotu se nad karibskou oblastí přehnala tropická bouře Erika. Prudké lijáky a záplavy postihly nejvíce hlavní město Port au Prince. Postiženo bylo i Gonaïves, avšak nejsou hlášeny žádné vážnější škody. Podle Indexu lidského rozvoje je Haiti nejchudší zemí amerického kontinentu. Humanitární pracovnice Arcidiecézní charity v Olomouci Kristýna Lungová se již potřetí chystá na cestu do této země sužované zemětřeseními, hurikány i politickou nestabilitou.

Lungová odjíždí se dvěma kufry, z nichž jeden zaplňují dopisy dárců pro haitské děti. Foto: Jiří Pasz © ACHO

Z rozhovoru s Kristýnou Lungovou o připravovaných projektech na Haiti:

 

Cílovou oblastí vaší cesty je především vesnice Baie de Henne v severozápadním regionu země. Proč právě Baie de Henne?

Důvodů je hned několik. Předně z farnosti Baie de Henne, kde je nejvíce podporovaných dětí (pozn. v současnosti 211) v rámci charitního projektu Adopce na dálku, odchází kněz a nastupuje kněz nový – je tedy třeba zajistit hladký průběh začátku školního roku, protože je to právě Charita, která v rámci projektu Adopce na dálku podporuje skrze místní farnost vzdělávání dětí ve škole v Baie de Henne. Chtěla bych se zde také osobně setkat s dětmi, které podporujeme, předat jim zásilky od adoptivních rodičů a stejně tak přivézt nazpět dopisy a kresby od dětí pro rodiče. Rádi bychom také vyhledali nové děti pro adopci – samozřejmě na doporučení kněze a ředitele školy, kteří nejlépe znají místní poměry a vždy vytipují a doporučí děti z těch nejpotřebnějších rodin.

 

To tedy znamená, že ve škole jsou nejen děti, které jsou podporovány skrze Adopci na dálku, ale i děti, které tuto podporu nemají?

Ano, ale i děti, které nejsou podporovány přímo z Adopce na dálku, studují díky finanční podpoře ostatních. Je to umožněno zejména proto, že příspěvek na dítě, který činí ročně 6 500 Kč, nejde přímo konkrétnímu dítěti (rodině), ale místní farnosti, která školu provozuje a z této částky hradí vzdělávání včetně školních pomůcek, školní uniformy a jednoho teplého jídla denně. Nejsou to tedy peníze jen pro jedno konkrétní adoptované dítě, ale financují se z něho i potřeby dalších dětí – v podstatě – polovina dětí ve škole je v adopci a díky tomu se financuje vzdělání dalších dětí. Adoptivní rodiče, byť adoptují jedno konkrétní dítě, s nímž jsou po celou dobu v kontaktu, jsou s tím samozřejmě srozuměni.

 

Kromě vzdělávání, je ještě nějaká oblast, která vyvstává se stejnou naléhavostí a kterou je třeba v Baie de Henne řešit?

Tak je to předně nulová zdravotní péče na tomto místě – to je celkově problém venkova na Haiti – není zde lékař, vesnice je díky špatné nefungující infrastruktuře v této oblasti prakticky odříznutá, cesty jsou nezpevněné, kamenité, nejbližší nemocnice je dvě hodiny jízdy autem, což je jeden den pěší chůzí, lidé jsou zde stejně jako všude nemocní, postižení, staří, ale s tím rozdílem, že často umírají na zcela banální nemoci, a navíc na lékařskou péči ani nemají peníze. My zároveň víme, že toto je věc, kterou je možné zajistit jen postupnými kroky. Díky nedávné kampani „Na zdraví Haiti“ jsme získali část finančních prostředků a momentálně bychom rádi zajistili lékařskou prohlídku pro všech 350 dětí ve škole s tím, aby se těm nejpotřebnějším dostalo alespoň základní lékařské péče, a hlavně byly ošetřeny nejakutnější případy, a to i lidé dospělí – postižení a starší. Ale ani to není jediný problém venkova na Haiti: dalším problémem je vysoká negramotnost, která zasahuje až 50 procent populace na Haiti. I zde však máme určitý – byť zatím omezený pouze na danou oblast – rezervoár pomoci: ve škole v Baie de Henne bychom rádi zřídili knihovnu – místnosti jsou už připravené, jen je třeba ještě dovybavit policemi, a především vytvořit nějaký systém půjčování, který bude v tamních podmínkách fungovat.

 

A knihy?

Knihy máme možnost získat prostřednictvím organizace „Knihy bez hranic“ (Livres sans frontières), která provede výběr knih na základě doporučených témat, která jsme organizaci předem poslali. Zčásti jsme objednali i učebnice, abychom ulevili školnímu rozpočtu. Knihy budou sloužit především studentům, ale do budoucna bychom se chtěli zaměřit i na starší obyvatele, aby se mohli postupně začít učit číst a psát.

 

Celou dobu tedy strávíte v Baie de Henne, nebo se podíváte i jinam?

Určitě nejen v Baie de Henne. Projekt Adopce na dálku realizujeme i v dalších partnerských školách v Gonaives, Roche a Bateau a v Damassin. V Gonaives mezi naše další partnery patří komunita sester St. Joseph of Apparition v Gonaives, kde se podařilo za finanční podpory Arcidiecézní charity Olomouc v roce 2013 dostavit a na začátku školního roku v září 2014 otevřít novou školu, která je součástí multifunkčního Centra Sv. Josefa, jehož součástí jsou nové bezpečné prostory pro práci s handicapovanými, nutriční centrum, centrum rukodělných prací. Chystáme se navštívit i hlavní město Port-au-Prince, kde bychom chtěli ve spolupráci s velvyslanectvím oslovit místní organizace za účelem hledání možnosti podpory vesnice Baie de Henne, protože vždy je třeba hledat na prvním místě cesty pomoci z tamních zdrojů.

 

Jak moc nebezpečné je, když se vydá, byť jako humanitární pracovnice pod křídly Charity, samotná mladá dívka na Haiti? Cestujete sama?

První tři týdny budu mít k dispozici fotografa – rádi bychom získali dokumentární fotografie, které bychom chtěli představit veřejnosti, abychom upozornili na těžký život lidí v tamních podmínkách. Poté zůstanu sama, ale mohu se vždy spolehnout na lidi z farnosti nebo starší studenty, zvláště cestování autem z místa na místo je na Haiti náročné právě kvůli špatné infrastruktuře.

 

Na co se na Haiti nejvíc těšíte?

Na přátele, sestry z St. Joseph of Apparition v Gonaives – na osobní setkání s lidmi, s nimiž jsem se spřátelila a s kterými jsem po celou dobu v pravidelném kontaktu. A také na děti a vůbec na všechny, se kterými spolupracujeme.

 

Rozhovor vedla Eva Štefková, ACHO