Aktuality

Groimbert Kanaika_2016_titulka

Port-au-Prince – Lavmanie a Kanaika, dvě čtyřleté dívky od narození postižené deformacemi dolních končetin, se díky českým dárcům podrobily operaci. Operace proběhla 31. března v hlavním městě Port-au-Prince a podle posledních zpráv jsou obě děti v pořádku.

Foto: R. Quadros

Dívky pochází z Gonaives. Operativní zákrok je mnohdy jedinou šancí handicapovaných na důstojnější život v tamních podmínkách. Nejen extrémní chudoba, ale i nulová zdravotní péče o handicapované je smutnou realitou života na Haiti. Lavmanie a Kanaika nyní mají vyhlídky na lepší budoucnost. Díky včasnému lékařskému zásahu se jednou zařadí mezi zdravé vrstevníky. Finanční částku na obě operace poskytla Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) z účtu pro Haiti, na který přispívají čeští dárci. Jedna operace přijde zhruba na 700 dolarů, což je pro haitské obyvatele nedosažitelná suma.

Život zdravotně a mentálně postižených obyvatel na Haiti je svízelný. „Jsou to především ženy a děti, kdo živoří v nuzných podmínkách. Od útlého věku jsou ženy nuceny namáhavě pracovat, zvedat a nosit těžká břemena. Chybí tolik potřebná předporodní a poporodní péče o matku a dítě, v jejímž důsledku trpí mnohé děti postižením, které by v běžném prostředí nebylo problémem vyléčit,“ líčí realitu každodenního života, tak jak se s ní setkala během svých misí na Haiti, humanitární pracovnice Kristýna Lungová.

Mnozí již dospělí handicapovaní, pokud by u nich v minulosti došlo k invazivnímu zákroku, by dnes vedli mnohem plnohodnotnější život. „Na Haiti jsou mentálně a zdravotně postižení lidé odsunuti mimo společnost. Často je na ně pohlíženo s despektem, za nímž stojí díky nízkému vzdělání spojenému s negramotností i lidová pověrčivost,“ vysvětluje koordinátorka projektů na Haiti. V Gonaives se o nemocné a postižené děti stará komunita indických řádových sester v Centru Sv. Josefa. Středisko pro handicapované a podvyživené děti bylo vybudováno za několikaleté finanční podpory ACHO.

Začátkem května očekává ACHO vzácného hosta z Haiti. Olomouc navštíví Sestra Renee z misie řádových sester v Gonaives. Na programu je setkání s významnými osobnostmi, donory, školami zapojenými do projektu Adopce na dálku a další.

 

Eva Štefková,
Arcidiecézní charita Olomouc