Aktuality

Feast St Joseph 2016 (32)_titulka

Gonaïves – Mše, soutěžení a kulturní vystoupení. Školáci z haitského Gonaives, nad kterými bdí sestry z řádu sv. Josefa, si připomněli svého patrona. Z oslav sv. Josefa vzejde dokonce i výstava kreseb.

 

Svátek sv. Josefa připadá na 19. březen. Právě tehdy ovládly gonaivskou školu (jejíž studenty podporuje ACHO) oslavy. „Sv. Josefa si připomínáme každý rok, letos jsme však oslavy zpestřili aktivitami pro děti. Ty se učí v areálu naší školy ve čtyřech budovách, přičemž každá z těchto budov je označena vlajkou určité barvy. Každou z těchto budov pak při soutěžích reprezentoval jeden tým. Děvčata i chlapci vytvořili například fotbalová družstva a utkali se v zápase na hřišti v Praville,“ přibližuje program Renee Quadros. Ta vede gonaivské centrum, pod které patří i škola.

 

Poté byli z každého týmu vybráni dva nejlepší zpěváčci a ti se snažili prozpívat k vítězství v další soutěži – pěvecké.

 

Třetí soutěžní disciplínou byl tanec. Publikum vždy početné – žáci z celé školy.

Foto: R. Quadros

Při další soutěži nebylo třeba jeviště. Stačilo usednout do lavic, chopit se pastelek a kreslit. Výtvarná soutěž ovládla všechny třídy. „Kresby, které děti nakreslily, vystavíme v jednotlivých třídách 22. dubna, kdy se uskuteční rodičovské schůzky. Autory těch nejlepších kreseb dokonce i oceníme,“ líčí dál sestra Renee. Podle ní budou rodičovské schůzky, při kterých se projednávají studijní výsledky školáků, zpestřené takto poprvé. Kromě vystavených obrázků děti představí ve 3. – 6. třídách také započaté projekty. „Při těch se naši žáci zdokonalují v oblastech zeměpis, historie či věda,“ uzavírá Renee.

Karolína Opatřilová, ACHO