Aktuality

3_2017_Haiti má nového ministra školství
Haiti – Vybavení škol na Haiti je mizerné a školní jídelny nejsou pro tamní děti samozřejmostí. Tyto nedostatky chce napravit čerstvě jmenovaný haitský ministr školství Pierre Josué Agenor Cadet.

Před jmenováním do funkce ministra školství se Cadet zabýval sociologií. Podle vedení Haiti má Cadet spoustu zkušeností a je mužem na pravém místě. Už nyní se nechal slyšet, že jeho hlavními prioritami bude technické vybavení škol a školní kantýny.

Jedno teplé jídlo denně, které dostávají žáci z Adopce na dálku, je pro mnohé z nich stejně důležité jako vzdělání. Jinde než ve škole se totiž nenajedí. „Na Haiti nejsou školní jídelny v dobrém stavu a strava celkově není příliš pestrá. Spousta dětí si navíc nemůže dovolit studovat, protože jejich rodiny nemají peníze na školné, učebnice a další pomůcky i školní uniformy, které jsou povinné. Dalším problémem je nízká kvalifikace učitelů a jejich velmi malá podpora ze strany státu. Učitelé jsou špatně placení a sami mají co dělat, aby uživili svou rodinu, takže nejsou vůbec motivováni,“ vysvětluje, čím vším haitské školství trpí, Klára Lőffelmannová z Arcidiecézní charity Olomouc. Klára koordinuje vzdělávací projekt Adopce na dálku, prostřednictvím kterého čeští dárci platí haitským chudým dětem vzdělání. Tyto děti jsou za šanci na budoucnost vděčné. „Polovina Haiťanů neumí číst a psát, přitom vzdělání je základ pro další osobní i společenský rozvoj,“ dodává Klára.

To, že studium je odrazovým můstkem do lepší budoucnosti, dokazuje příběh malého Miguelsona. Chlapec se svými rodiči a sourozenci přebývá pod igelitovým přístřeškem poblíž velkého potrubí na odpadní vody v Gonaïves. Celá rodina donedávna živořila. Nyní se Miguelson i jeho další dva sourozenci každý den ustrojí do školní uniformy a zamíří do školy, kde se nejen učí, ale také nasytí. Jsou zařazeni do charitního projektu Adopce.

Snad má s novým ministrem budoucnost i haitské školství a tím i spousta dětí. Uvidíme…

Více se dočtete v článku na Haiti Libre.

Karolína Opatřilová, ACHO