Aktuality

WEB_Gon_01_web

Drazí přátelé a sestry, Veselé Vánoce a radostný Nový rok!

Přejeme vám všem radostné Vánoce a klidný nový rok. Kéž Pán žehná vám a všem vašim blízkým láskou, radostí, mírem a štěstím.

Vánoce jsou posvátným obdobím vzájemné přítomnosti. Tato slavnost nám neustále připomíná důležitou hodnotu milování se vzájemně, ve které sdílíme mír a radost. Vánoce nám umožňují otevřít naše srdce. Zvou nás k lásce prostřednictvím nezištného dávání. Je naší povinností pomoci Kristu rozšířit naše srdce, abychom pomohli potřebným ve světě.

Chtěli bychom vyslovit zvláštní modlitbu a poděkovat všem našim partnerům a přátelům, kteří se velkoryse podělili o to, co darovat mohli, aby nám pomohli pokračovat v naší misi zde, a oslovit tak všechny ty, kteří to potřebují, prostřednictvím různých projektů během roku. Zvláště pomoc lidem s jídlem, osvětovým programem a rouškami během uzavření státu v průběhu pandemie. Bez vaší podpory bychom toho moc nezvládli, a vážíme si všech našich přátel, vše, čím pro nás jste, a spoléháme na vaši spolupráci do dalších let. Velmi se nás dotýká vaše péče a starosti, které jste vyjádřili v čase politických nepokojů v zemi i během pandemie.

Aktivity mise probíhají v plném proudu. Různé skupiny oslavovaly Vánoce v různé dny a radost se zdvojnásobila, protože kvůli politickým nepokojům v zemi je lidí nemohli slavit loni.

Když hlasitý výkřik zesílí, přijď Pane, Kníže pokoje, úžasný radní, přivítejme Jej s otevřenou náručí a srdcem. Kéž nadále šíří svá požehnání všem našim dobrodincům. Děkujeme Pánu za všechno a děkujeme každému z vás.

Spousta lásky a náklonnosti od nás všech.

Sr. Margaret Michael a komunita

Lada Matyášová, Arcidiecézní charita Olomouc