Aktuality

210129-BdH_WEB_IMG-20210118-WA0009_web

Olomouc, Haiti – Přesně 206 rodičů zapojených do programu Adopce na dálku napsalo před Vánoci dopis svým adoptivním dětem na Haiti. Dopisy se k dětem zdárně dostaly a vykouzlily jim úsměv na tvářích.

Třída začtených dětí a každé má před sebou pouze jeden list papíru. To není čtenářský kroužek, nýbrž třída haitských dětí, které netrpělivě čekaly na pozdrav od svých adoptivních rodičů. Již dlouho je zvykem, že si haitské děti s českými rodiči navzájem dopisují. Děti posílají z Haiti zprávy o tom, jak se jim daří, jak si vedou ve škole, co mívají na oběd, s kým se zrovna přátelí nebo popisují, jaké hry hrají ve svém volném čase. Ti, kteří ještě neumí psát, kreslí barevné obrázky. Čeští adoptivní rodiče ve svých dopisech také slovy nešetří a rádi do dopisu napíší o rodině, o práci nebo o tom, jak se jim daří. Nezapomenou připojit srdečný pozdrav.

Dopisy adoptivních rodičů na Haiti tradičně vozili pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc a osobně dopisy předali místním dětem. Letos si haitské děti přebraly své dopisy od pracovníků místních škol a center, se kterými Arcidiecézní charita Olomouc spolupracuje. Každoroční mise na Haiti musely být z důvodů politických nepokojů na Haiti a koronavirové pandemie v letech 2019 a 2020 zrušeny. Lada Matyášová, koordinátorka projektů na Haiti, však dopisy naskenovala a odeslala elektronickou poštou. Tamní partneři dopisy vytiskli a předali je zvědavým dětem, které se netrpělivě pustily do čtení.

S programem Adopce na dálku odstartovala Arcidiecézní charita Olomouc svou činnost na Haiti již v roce 2005. Od té doby se zúčastnilo programu více než 512 haitských dětí, které měly díky adoptivním rodičům možnost navštěvovat školní výuku a mít denně alespoň jedno teplé jídlo k snědku.

Kateřina Biolková, Arcidiecézní charita Olomouc