Aktuality

Neutěšená situace

Na Haiti je od 7. července minulého roku, kdy byl spáchán atentát na prezidenta Jovenela Moiseho, velice nepřehledná a bouřlivá situace. Dá se říct, že se od té doby, hlavně ve velkých městech, nepřetržitě stávkuje a rabuje, zároveň je celá země v područí boje mezi místními gangy, které celou zemi uvrhly do atmosféry strachu a nejistoty. V důsledku toho nefunguje bez problémů na Haiti prakticky nic. Jelikož místní bandité blokují silnice, tak vázne zásobování po celé zemi a schází pohonné hmoty, na kterých je závislý i rozvoz potravin do odlehlých částí země.

Arcidiecézní charita Olomouc na Haiti krom jiného hlavně podporuje děti ve třech školských zařízeních, jde o dvě farní školy, první v Baie-de-Henne na severozápadě, druhá Roche-a-Bateau na jihozápadě, a školu indických sester od sv. Josefa v krajském městě Gonaives. Tyto školy jsou de facto z větší části odkázány na naši pomoci, potažmo na Vás, adoptivních rodičích a dárcích. Za Vaše darované prostředky si mohou školu dovolit i děti z chudých rodin, kterým by se jinak základní vzdělání vůbec nedostalo.

Z důvodu toho, co jsem předeslal, letos školní rok na Haiti ještě ani nezačal. Nejdříve se začátek školního roku odložil z 5. září na 3. října, a ani v tomto datu školy na Haiti ještě nezahájily výuku. Jak jsem již informoval před několika týdny, škola řeholních sester v Gonaives byla prakticky zcela vyrabována a indické sestřičky, které se vzdělávání prakticky úplně zasvětily, se teď zoufale snaží sehnat prostředky na její obnovu. My, jako Arcidiecézní charita, jsme proto založili účet a vybrané prostředky jim posléze předáme. Tato škola v Gonaives začne školní rok jistě s velikým zpožděním. Další věc, kterou se nám díky nepokojům nedaří uskutečnit, je každoroční monitorovací cesta, která byla naplánována na 27. října a kterou budeme muset, z výše uvedených důvodů, pro letošek odložit.

Se sestrami i se zbylými dvěma školami jsem v intenzivním kontaktu a všichni společně věříme, že se tato nepokoji zmítaná země zase vrátí do „normálu“ a situace se uklidní, alespoň do té míry, aby fungovaly základní instituce, mezi které škola bezesporu patří. O měnící se situaci diskutujeme snažíme se ji řešit, jak jen to jde. Chci Vás ujistit, že Vámi vybrané prostředky budou i letos dětem na Haiti poskytnuty a že splní účel, pro který jsou určeny, to je poskytnout dětem vzdělání, bez kterého není žádný rozvoj ani posun k lepšímu.