Aktuality

IMG_1024

Začátek roku se na Haiti oproti tomu loňskému moc nezměnil. Haiti je stále ohrožováno „Válkou gangů“ na kterou jsou místní pořádkové síly krátké a do toho se tam začíná ještě šířit cholera, která se tam objevila znovu po třech letech v říjnu loňského roku.

Přes všechny tyto nesnáze se alespoň na některých místech rozběhla školní docházka, některým dětem se tak může dostávat výuka. Jedna z našich škol, kterou podporujeme je však stále zavřená. Jedná se o školu v Gonaives, kterou spravují sestry Sv. Josefa.

Z bezpečnostních důvodů se setry rozhodly zatím vrátit domů do Indie a čekají na zklidnění situace pro svůj opětovný návrat na Haiti. Jisté však už je, že jejich škola letos neotevře. Po návratu sester se bude muset nejprve začít s obnovou školní budovy a celého školního areálu, který byl zcela vyrabován. I s naší pomocí budou sestry muset nějak obnovit také ztracené materiály a dokumenty o dětech.

Od sestřiček samotných mám zprávu, že asi polovina dětí si nouzově našla náhradní školu, kam pro letošek dochází. Až se sestry vrátí, tak bude potřeba zjistit, které děti školu navštěvovaly a které ne, abychom mohli jejich adoptivním rodičům předat informace o nich. Na obnovu školy bude potřeba vynaložit také nemalá částka prostředků, zatím se vybralo na to konto okolo 150.000 Kč. Uvažujeme, že bychom na obnovu použili i část peněz z konta „Adopce“.

Náš, už dvakrát přesunutý plán odcestovat na Haiti zůstává zatím nezměněný a je naplánovaný na konec května. Věřím, že to bude možné a naše humanitární aktivity se tím na Haiti posunou tím správným směrem.

Roman Musil koordinátor humanitárních projektů na Haiti.