Aktuality

Naděje pro Haiti

Situace na Haiti je stabilně chaotická, zemi ovládají gangy, šíří se cholera a země se propadá do stále větší chudoby. V této situaci nejvíce trpí ty nejzranitelnější, děti a staří lidé a výhled na „lepší časy“ je zatím v nedohlednu.

Přesto, právě ti nejzranitelnější nám nejvíce leží na srdci a rádi bychom pokračovali v jejich pomoci. Naše sponzorované školy na Haiti se letos rozběhly „tak napůl“. Škola v Gonaives, u sester, jak jsme již psali, byla zcela vyrabovaná a sestřičky se z obav o bezpečnost stáhly do Indie. Zatím nevíme, kdy se vrátí nazpět. Prostředky, které se vybraly pro děti v jejich škole, bychom rádi použili na obnovu školy, ve sbírce, která se po této události u nás na charitě rozjela se na tento účel nashromáždilo 150.000,- Kč. Momentálně tedy čekáme na návrat sester.

Ve škole Sainte Maria Goretti v Baie-deHenne se školní výuka rozběhla s dvouměsíčním zpožděním, ale běží standartním způsobem, děti mají nakoupené učebnice, školní stejnokroj a každý školní den se naobědvají. V Roches-a-Bateau začala výuku až v prosinci, těsně před Vánocemi a správci školy, farářovi P. Bernardovi se také podařilo pro výuku zajistit vše potřebné a budou se snažit zpoždění ve výuce dohnat.

Rádi bychom vyjádřili lidem, v této bídou sužované zemi naší stálou podporu a ujistili je, že naše srce je stále s nimi, zvláště teď o Velikonocích. Přejeme Haiťanům, aby i v těchto, pro ně těžkých dobách neztráceli naději na lepší zítřek. To samé chceme popřát i nám tady v Čechách a na Moravě a potažmo v celé Evropě a hlavně na Ukrajině. Odjezd na Haiti máme stále ještě naplánovaný na konec května i když pořád vyčkáváme, jak se velice nepřehledná a nebezpečná situace tam bude vyvíjet.