Aktuality

Břidličná4

V pondělí 22. května 2023 se na základní škole v Břidličné konala přednáška o projektu „Adopce na dálku“. Přednášky se zúčastnili žáci osmé třídy ZŠ společně s žáky nízkoprahového centra v Břidličné. Přednáška trvala přes dvě vyučovací hodiny. Během této doby byly žákům prezentovány fotografie, videa a příběhy dětí z Haiti. Diskuze se rozvinula do širšího povědomí o potřebě pomoci těmto dětem a o různých možnostech, jak toho lze dosáhnout. Cílem přednášky bylo seznámit žáky s problematikou adopce na dálku a zvláště se zaměřit na život lidí na Haiti.

Tato karibská země se potýká s mnoha výzvami a chudobou, a proto bylo důležité, aby se žáci dozvěděli o životních podmínkách na tomto ostrově a to, jak mohou pomoci dětem, které tam žijí. Během přednášky byly představeny některé příběhy dětí z Haiti, které se nacházejí v obtížných životních podmínkách. Žáci byli zaujati těmito příběhy a aktivně se zapojovali do diskuze s lektorem. Kladli otázky týkající se jejich každodenního života, vzdělávání a zdravotní péče. Celá akce byla přínosná jak pro žáky, kteří se dozvěděli o životních podmínkách na Haiti a způsobech, jak mohou pomáhat, tak i pro pedagogy, kteří viděli, jak mohou prostřednictvím takové přednášky rozvíjet u žáků empatii, zájem o druhé lidi a smysl pro odpovědnost. Věříme, že tato přednáška vytvoří trvalý a pozitivní dopad na žáky i na celou školu. Škola je odhodlána poskytnout reálnou pomoc a podporu dítěti, které si zvolila k adopci.