Aktuality

Baie-de-Henne_13

Záplavy, které o víkendu postihly Haiti, si aktuálně vyžádaly desítky mrtvých a tisíce vysídlených. Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen ACHO) trvale pomáhá v oblastech Baie de Henne a Gonaives, které jsou touto katastrofou také postiženy. ACHO žádá veřejnost o podporu finanční sbírky, ze které bude moci pomoc financovat.

Víkendové deště způsobily rozsáhlé povodně a sesuvy půdy v sedmi z deseti departementů země. Podle OSN bylo postiženo 37 000 lidí a 13 400 lidí bylo vysídleno. Zvláště těžce bylo zasaženo město Léogane, kde tři rozvodněné řeky způsobily rozsáhlé škody a ztráty na životech.

Záplavy způsobily rozsáhlé materiální škody a obyvatelé naléhavě potřebují jídlo, pitnou vodu a léky. Situace je umocněna vleklou humanitární a politickou krizí na Haiti a nynější příchod hurikánové sezóny ji ještě více komplikuje.

Postižené oblasti zahrnují i oblast Baie de Henne, kde ACHO realizuje humanitární projekty, zejména Adopci na dálku, Daruj střechu nad hlavou a Podpora komunit.

„Jsme v telefonickém kontaktu s místním knězem. Je to P. Phechner Julmisse právě z vesnice Baie de Henne. Přes tohoto kněze jsme organizovali i předcházející formy pomoci a ujímá se pomoci v regionu i nyní“, komentuje situace Roman Musil, koordinátor projektů ACHO na Haiti. „Budeme se nyní snažit shromáždit finanční prostředky, za které by on následně zajistil potřebný materiál a organizoval jeho distribuci“.

ACHO se tímto obrací na veřejnost se žádostí a podporu finanční sbírky. Ta probíhá na bankovním účtu 43-9935450227/0100. Charita předem děkuje za jakýkoli dar, který spolu s ostatními může znamenat smysluplnou pomoc v nejchudší zemi severní polokoule, nyní ještě souženou touto katastrofou.

Z posledních informací vyplývá, že v následujících dnech bude třeba obyvatelům nejprve zajistit rýži, která je v oblasti dostupná. Vyřeší se tím problém se zničenými potravinami. Vedle toho je nutné nakoupit více základního zdravotnického materiálu, protože řada lidí bylo při samotných povodních nebo při odklízení jejích následků poraněno. Po této první fázi pomoci přijde na řadu podpora místních lidí zajištěním nářadí pro obnovu poničených obydlí a polí včetně pořízení sazenic a semen.