Aktuality

2. trida v Gonaives_2014

Vážení přátelé a podporovatelé charitních projektů na Haiti

s radostí Vás informuji o mé plánované cestě na Haiti, která se uskuteční v termínu od 18. září 2023 do 12. října 2023. Předně bych rád zmínil, že tato cesta má svůj specifický časový rámec, neboť začátek školního roku na Haiti je naplánován na 11. září 2023. Tímto datem začíná školní rok pro mnoho dětí a mládeže na ostrově, a naše organizace je dlouhodobě zapojena do projektu „Adopce na dálku,“ který se zaměřuje na podporu vzdělání haitských dětí.

Je však důležité zdůraznit, že na Haiti stále přetrvává nebezpečná politická a sociální situace. Tato cesta bude vedená pečlivým zvážením rizik a s důrazem na bezpečnost. Hlavním cílem této monitorovací cesty je několik důležitých aktivit:

1. Zhodnocení hlavního projektu „Adopce na dálku“: Mám v plánu navštívit děti a rodiny, které jsou součástí tohoto programu, abych zjistili, jak naše podpora ovlivňuje jejich životy a zajišťuje vzdělání. Budeme se snažit zlepšit a rozšířit tento projekt na základě získaných zkušeností.

2. Návštěva školy sester od Svatého Josefa v Gonaives: Loni byla tato škola vyarabována během politických nepokojů, což vedlo k nucenému stažení Sester do Indie. Během mojí cesty mám v plánu setkání s místními autoritami, abych se dozvěděl více o současné situaci a možnosti jejich návratu na Haiti.

3. Návštěva školy svaté Marie Gorettiové v Baie-de-Henne: Navzdory obtížným okolnostem probíhal v této škole loňský školní rok s určitým zpožděním. Chci se setkat s vedením školy, učiteli a studenty, abychom zjistili, jaký vliv má nebezpečná politická situace na jejich vzdělávání.

4. Návštěva vesnice Baie-de-Henne po záplavách: Mám v plánu také navštěvovat obyvatele vesnice Baie-de-Henne, která byla letos postižena ničivými záplavami. Chceme zhodnotit rozsah škod a zjistit, jak můžeme pomoci lidem, kteří byli touto katastrofou postiženi. Tato návštěva bude důležitá pro naše budoucí kroky v oblasti humanitární pomoci.

5. Zhodnocení možnosti rozšíření další formy pomoci: Během cesty mám v plánu také diskutovat o možnostech rozšíření naší pomoci na Haiti. Chceme lépe porozumět potřebám a výzvám, kterým čelí obyvatelé ostrova, a přemýšlet o nových projektech a iniciativách.

Tato cesta bude náročná a vyžaduje maximální opatrnost, ale věřím, že je důležité pokračovat v naší práci na Haiti a pokusit se přispět k zlepšení situace na ostrově. Děkuji Vám za Vaši podporu a modlitby v souvislosti s touto cestou. Věřím, že společně můžeme přispět k pozitivním změnám na Haiti a pomoci lidem, kteří to potřebují. Budu se snažit, pokud to bude možné, pravidelně informovat o její průběhu.

S pozdravem,

Roman Musil