Aktuality

2020_2_VKOL_chystání_1

Lada vystudovala Informační studia a Knihovnictví na brněnské Masarykově univerzitě.  Pracovala jako knihovnice a potom v Charitě Šumperk. Ráda cestuje po světě – někdy na vlastní pěst, jindy za vzdělávacími kurzy nebo jako vedoucí expedice mladých. V poslední době navštívila Jižní Koreu, Mexiko, Sibiř, Omán nebo Tunis. „Člověk se u nás v České republice setkává s jednostranným pohledem většinové společnosti. Díky cestování se cítím více tolerantní a jsou mi bližší globální problémy,“ říká novopečená koordinátorka projektů na Haiti. Přestože je členem týmu Arcidiecézní charity Olomouc teprve krátce, už stihla uspořádat výstavu fotografií o Haiti i s přednáškou. Denně je v kontaktu s tamními partnery. Do Karibiku vyrazí pomáhat letos na podzim.

Karolína Opatřilová, Arcidiecézní charita Olomouc