Aktuality

Koronavirus na Haiti – ilustracni foto

Dne 19. března 2020 byly potvrzeny první dva případy nákazy virem Covid-19 na Haiti. K dnešnímu dni, 31. března 2020, je identifikováno 14 nakažených. V reakci na to prezident Haiti vyhlásil stav nouze a nařídil uzavření škol, továren a náboženských institucí, nařídil zákaz vycházení a shromažďování. Vláda uzavřela hranice země a oznámila pozastavení letecké dopravy z i do většiny ostatních zemí. Vyhlášení stavu nouze na celostátní úrovni bylo sice nezbytným krokem, ale musí být posíleno opatřeními pro zdravotnický personál a opatření na podporu chudých. Na to se dosud čeká.

Podle studie z roku 2019 konsorcia pro výzkum a vzdělávání pro akutní péči na Haiti (REACH) je k dispozici pouze 124 lůžek uzpůsobených pro izolaci pacientů a 64 ventilátorů pro populaci více než 11 milionů. To budí vážné znepokojení, zejména vzhledem k relativně vysokému podílu populace se zvýšeným rizikem nákazy. Systém zdravotní péče na Haiti je velmi závislý na soukromých aktérech, včetně zahraniční pomoci a nevládních organizací. Od roku 2013 pochází 64 % rozpočtu zdravotnictví z mezinárodní pomoci. V mnoha částech země zajišťují přístup ke zdravotní péči pouze nestátní subjekty.

Je také pravděpodobné, že dlouhodobá krize prohloubí již tak křehkou situaci v oblasti zabezpečení potravin ve většině země. Mnoho dětí se spoléhá na školní stravovací programy, které jsou často financovány mezinárodními organizacemi. Mezinárodní pomoc bude klíčová pro zajištění toho, že vláda a další subjekty budou schopni reagovat na počínající pandemii.

Arcidiecézní charita Olomouc pokračuje v podpoře chudých a potřebných obyvatel Haiti. Program Adopce na dálku stále běží, a i přes to, že jsou školy a veškeré veřejné instituce uzavřené, podporujeme místní partnery, aby se starali o žáky v adoptivním programu a jejich komunitu dle jejich možností a uvážení. „Snažíme se rozdávat jídlo všem, kdo přijdou do našeho areálu. Ale je to těžké. Nemáme žádné ochranné prostředky, roušky ani rukavice, na vlastní ochranu,“ říká sestra Margaret, ředitelka školy St. Emmaus v Gonaives. Poslali jsme na Haiti několik návodů na šití roušek, které si mohou sestry snadno ušít na šicích strojích, které na Haiti putovaly kontejnerem v roce 2017. Peněžní prostředky budou použity na zmírnění dopadu potravinové krize a na potřebnou zdravotní pomoc v této těžké době. Jsme s našimi partnery na Haiti v neustálém kontaktu a podporujeme je slovem i činem. Výdrž, odhodlání a víra v dobrý konec nás spojuje.

Více o aktuální situaci na Haiti naleznete na OCHA Haiti nebo Flow monitoring.

Lada Matyášová, Arcidiecézní charita Olomouc

Zdroj: OCHA Haiti, HaitiLibre, reliefweb.int, migration.iom